Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 6, Ngày 25 tháng 9 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 840
Họ và tên: Hoàng Thị Kiều Trang
Địa chỉ : Trung Giã- Sóc Sơn- Hà Nội
Điện thoại : 0979500193
Email : Kieutranggdmn95@gmail.com
Lĩnh vực:Công chức, viên chức
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Việc được miễn tập sự hay không
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tôi là giáo viên mầm non mới thi đỗ viên chức và có quyết định từ ngày 1/1/2020 Trước đó, năm học 2017-2018, tôi có được xét làm hợp đồng huyện Sóc Sơn, công tác tại trường mầm non Trung Giã (huyện sóc sơn ) được 1 năm học và được đóng bảo hiểm 9 tháng đó. Hết năm học tôi bị cắt hợp đồng. Đến năm học 2018-2019 vì mới sinh em bé nên mặc dù trường vẫn có nhu cầu hợp đình tiếp nhưng tôi k đủ điều kiện để đi làm. Vì thế tôi cũng dừng việc đóng bảo hiểm tại đó. Nghĩa là tôi đã từng làm hợp đồng do huyện xét 1 năm học và đóng bảo hiểm 9 tháng. Sau đó gián đoạn Đến thời điểm 31/12/2019 chưa đóng tiếp tục. Vậy cho tôi hỏi trường hợp của tôi có được miễn tập sự không ạ. Tôi xin cảm ơn!!!

Ngày phản ánh: 08/03/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 03/04/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Bà Hoàng Thị Kiều Trang, Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thì thời gian tập sự đối với người trúng tuyển viên chức có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo trung cấp là 06 tháng. Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non thì tiêu chuẩn trình độ đào tạo đối với chức danh giáo viên mầm non hạng IV là trung cấp. Cũng theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP thì không thực hiện chế độ tập sự đối với các trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định của pháp luật, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm mà thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (nếu đứt quãng thì được cộng dồn) bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự quy định. Như vậy, trường hợp bà đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội ở vị trí giáo viên mầm non và đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định của pháp luật là 09 tháng mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì khi được tuyển dụng vào vị trí giáo viên mầm non hạng IV, bà được miễn tập sự theo các quy định nêu trên. Vụ Công chức - Viên chức thông tin để Bà được biết. Xin trân trọng cảm ơn.

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn