Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 5, Ngày 24 tháng 9 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 625
Họ và tên: Nguyễn Văn Trình
Địa chỉ : Dak Lak
Điện thoại : 0798886847
Email : tri.nh030186@gmail.com
Lĩnh vực:Công chức, viên chức
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Kế hoạch Tuyển dụng công chức Tỉnh Bình ĐỊnh
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Kính thưa Bộ Nội Vụ! Sau khi nghiên cứu Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Bình Định năm 2020. Tôi xin có ý kiến phản ánh như sau: Theo quy định tại Điều 36 Luật Cán bộ, công chức chỉ rõ: Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức 1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức: a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam b) Đủ 18 tuổi trở lên c) Có đơn dự tuyển có lý lịch rõ ràng d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Tuy nhiên, UBND tỉnh Ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2020 quy định, điều kiện đăng ký dự tuyển phải có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Định. Vậy điều này có làm hạn chế việc thu hút nguồn nhân lực có chất lượng ở các địa phương khác về và Bất kể ai là công dân Việt Nam cũng có quyền và được bình đẳng về cơ hội trở thành công chức để phục vụ nhân dân. Vậy Kính đề nghị Bộ Nội Vụ xem xét có ý kiến bằng văn bản đối với UBND tỉnh Bình Định, trước kỳ thi tuyển công chức tỉnh BÌnh Định năm 2020 diễn ra. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Ngày phản ánh: 12/03/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 09/04/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông Nguyễn Văn Trình, Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Nội dung kiến nghị của Ông liên quan đến Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2020 của tỉnh Bình Định. Do vậy, đề nghị Ông gửi kiến nghị đến Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định để được hướng dẫn, giải đáp theo thẩm quyền. Vụ Công chức - Viên chức thông tin để Ông được biết. Xin trân trọng cảm ơn.

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn