Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 6, Ngày 25 tháng 9 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 337
Họ và tên: Giang Nam
Địa chỉ : Hải Phòng
Điện thoại : 0942660859
Email : giangnam1172@gmail.com
Lĩnh vực:Tiền lương
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Hỏi về việc nâng lương trước hạn
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Bác tôi là một công chức nhà nước, có thông báo nghỉ hưu và tháng 4/2020 và chính thức nghỉ hưu từ ngày 01/10/2020 đã được nâng lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc vào tháng 12/2017. Như vậy, bác tôi có được xét đề nghị nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu hay không, xin quý bộ giải đáp giúp.

Ngày phản ánh: 20/04/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 18/05/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông Giang Nam, Vụ Tiền lương - Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đã được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ mà đủ điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng. Vụ Tiền lương - Bộ Nội vụ thông tin để Ông được biết. Trân trọng cảm ơn!

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn