Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 5, Ngày 24 tháng 9 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 273
Họ và tên: Hoàng Thị Lan Hương
Địa chỉ : Xã Đăng Hà Huyện Bù Đăng Tỉnh Bình Phước
Điện thoại : 0983785948
Email : hoanglanhuong250@gmail.com
Lĩnh vực:Chính quyền địa phương
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Kiêm nhiệm chức danh
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Kính gửi Bộ Nội Vụ Tôi hiện là Công chức văn phòng thống kê xã, Tôi có một thắc mắc liên quan đến kiêm nhiệm chức danh, kính mong Bộ Nội Vụ giải đáp, cụ thể: Ngày 09/01/2020, Uỷ ban nhân dân xã Đăng Hà ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND về việc phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các thành viên UBND và công chức, Người hoạt động không chuyên trách và những chức danh thuộc đối tượng khác của UBND xã Đăng Hà năm 2020. Theo Quyết định, Tôi được giao đảm nhận nhiệm vụ của Công chức Văn hóa - Xã hội (không có quyết định kiêm nhiệm) và thực hiện nhiệm vụ của CC. VHXH, mảng Lao động thương binh và xã hội) và UBND xã ban hành quyết định cho bà Hồ Thị Hạnh, PCT. UBND xã kiêm nhiệm chức danh CC. VHXH. Tuy nhiên, Theo khoản 3, Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ xung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố quy định cán bộ, công chức cấp xã được kiêm nhiệm chức danh tại khoản 1 điều 4 nghị định 34 Tại Điều 11 Thông tư 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2020 của Bộ nội vụ về hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã lại không hướng dẫn về kiêm nhiệm chức danh và phụ cấp kiêm nhiệm chức danh của công chức. Qua sự việc trên, Tôi xin hỏi: - Tôi là CC, VPTK thì có được kiêm nhiệm chức danh CC. VHXH hay không? Việc tôi thực hiện nhiệm vụ nhưng Bà Hồ Thị Hạnh hưởng kiêm nhiệm đúng hay sai? Chân thành cảm ơn!

Ngày phản ánh: 23/04/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 21/05/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Bà Hoàng Thị Lan Hương, Vụ Chính quyền địa phương - Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Đề nghị Bà Hoàng Thị Lan Hương liên hệ với các đơn vị quản lý trực tiếp cán bộ, công chức xã Đăng Hà để được trả lời cụ thể theo quy định của pháp luật. Vụ Chính quyền địa phương - Bộ Nội vụ thông tin để Bà được biết. Trân trọng cảm ơn!

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn