Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 6, Ngày 25 tháng 9 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 286
Họ và tên: Trương Phan Anh Thư
Địa chỉ : TPHCM
Điện thoại : 079359234
Email : thutruong123@gmail.com
Lĩnh vực:Chính quyền địa phương
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : xếp lương đối với trường hợp tuyển dụng đặc biệt
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Kính gửi Bộ Nội Vụ : - Tôi tên Trương Phan Anh Thư hiện l + Tôi có vấn đề xin ý kiến bộ nôi vụ như sau: năm 2010 tôi được tuyển dụng làm nhân viên với ngạch chuyên viên( 01.003) tại trường THCS , năm 2011 tôi xin chuyển từ ngạch chuyên viên sang ngạch giáo viên ( 15a201) cho đến nay. Đầu năm nay tôi có bằng đại học Luật xếp loại giỏi , tôi có làm hồ sơ xét tuyển công chức tư pháp hộ tịch ở phường, trường hợp tôi được xác định là trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng căn cứ Khoản 12 Điều 1 Nghị định 34/2019/NĐ-CP quy định các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức cấp xã. Tôi được trao đổi là sẽ xếp lương lại từ bậc 1 hệ số 2.34 và tập sự 12 tháng vì trước khi được tuyển dụng tôi không có vị trí việc làm phù hợp với chức danh hiện tại tôi đang xin xét tuyển là công chức tư pháp - hộ tịch. Nhưng khi đọc qua khoản 3 điều 21 Nghị định 34/2019/NĐ-CP có nội dung Trường hợp người được tuyển dụng vào công chức cấp xã theo quy định tại Nghị định này được bố trí chức danh theo đúng chuyên ngành đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước ngày được tuyển dụng, tiếp nhận vào công chức (nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) được tính để làm căn cứ xếp lương phù hợp với chức danh công chức được tuyển dụng.Tôi đang hiểu theo ý là những trường hợp được xét tuyển đặc biệt trong tuyển dụng có bằng cấp hiện tại phù hợp với vị trí tuyển dụng hiện tại thì thời gian đóng bảo hiểm trước đó sẽ được làm căn cứ tính chuyển xếp lương , dù trước đó vị trí việc làm không phù hợp với chức danh hiện tại. Nếu vậy thì trường hợp của tôi là không tập sự và được xếp lương tiếp tục đúng không. Xin chân thành cảm ơn

Ngày phản ánh: 04/05/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 01/06/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Bà Trương Phan Anh Thư, Vụ Chính quyền địa phương - Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Tại mục 3 điểm 12 Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố có quy định: “Trường hợp người được tuyển dụng vào công chức cấp xã theo quy định tại Nghị định này được bố trí chức danh theo chuyên ngành đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đảm nhiệm thì thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã bắt buộc trước ngày được tuyển dụng, tiếp nhận vào công chức (nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) được tính để làm căn cứ xếp lương phù hợp với chức danh công chức được tuyển dụng. Căn cứ vào quy định nêu trên đề nghị bà Phan Trương Anh Thư liên hệ với cơ quan sử dụng công chức để được giải đáp. Vụ Chính quyền địa phương - Bộ Nội vụ thông tin để Bà được biết. Trân trọng cảm ơn!

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn