Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 6, Ngày 25 tháng 9 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 764
Họ và tên: Trương Thành Nam
Địa chỉ : xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại : 0912561235
Email : nambx06@gmail.com
Lĩnh vực:Công chức, viên chức
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Kỷ luật sinh con thứ 3
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Xin Bộ Nội vụ trả lời giúp, trường hợp công chức, viên chức là đảng viên sinh con thứ 3 đã bị kỷ luật về mặt Đảng theo quy định của Đảng. Vậy bên chính quyền có được thực hiện tiến hành họp xét kỷ luật về việc sinh con thứ 3 đối với công chức, viên chức không? Căn cứ quy định nào của pháp luật để kỷ luật? Mong được sự quan tâm phản hồi của Bộ. Xin chân thành cảm ơn!

Ngày phản ánh: 06/05/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 03/06/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông Trương Thành Nam, Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Khoản 6 Điều 2 Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, quy định: “Kỷ luật đảng không thay thế kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể và các hình thức xử lý của pháp luật. Đảng viên bị thi hành kỷ luật về Đảng thì cấp ủy quản lý đảng viên đó phải kịp thời chỉ đạo hoặc đề nghị ngay các tổ chức nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội có thẩm quyền, trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật về Đảng, phải xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính, đoàn thể (nếu có) theo quy định của cơ quan nhà nước và điều lệ của đoàn thể”. Vụ Công chức-Viên chức thông tin để Ông được biết. Xin trân trọng cảm ơn!

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn