Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 5, Ngày 3 tháng 12 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 397
Họ và tên: TRẦN THỊ DOAN
Địa chỉ : Số 1089 Ngô Gia Tự, phường Nam Hải, Hải An, Hải Phòng
Điện thoại : 0966756080
Email : tranthidoandhcd@gmail.com
Lĩnh vực:Công chức, viên chức
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Lĩnh vực công chức, viên chức
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Xin Bộ Nội vụ cho biết trường hợp đã có quyết định trúng tuyển viên chức trước ngày 01/7/2020 nhưng sau ngày 01/7/2020 mới thực hiện ký kết hợp đồng làm việc xác định thời hạn thì có được coi là trường hợp “Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2020” theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019 không? Đồng thời, đề nghị Bộ Nội vụ giải thích làm rõ cụm từ “Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2020”?

Ngày phản ánh: 19/06/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 17/07/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Bà Trần Thị Doan, Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Trường hợp người được tuyển dụng, đã có quyết định trúng tuyển viên chức thì hiện nay vẫn thực hiện việc ký hợp đồng làm việc theo quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Vụ Công chức - Viên chức thông tin để Bà được biết. Xin trân trọng cảm ơn.

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn