Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 5, Ngày 3 tháng 12 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 498
Họ và tên: Hoàng Trung Dũng
Địa chỉ : Cơ quan BHXH huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại : 0971236662
Email : dunght@tuyenquang.vss.gov.vn
Lĩnh vực:Tiền lương
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Về việc hưởng trợ cấp 1 lần theo nghị định 76/2019/NĐ-CP
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Trước đây theo điều 6 nghị định 116/2010/NĐ-CP thì trợ cấp lần đầu trả khi nữ đủ 3 năm và nam đủ 5 năm công tác. Tuy nhiên theo điều 6 của nghị định 76/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/12/2019 thay thế nghị định 116/2010/NĐ-CP có ghi “Đối tượng quy định tại điều 2 Nghị định này KHI NHẬN CÔNG TÁC LẦN ĐẦU ở cơ quan, tổ chức. đơn vị thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp như sau…” trong đó có trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở. Tôi lên cơ quan BHXH huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang (địa chỉ cơ quan ở xã Lăng Can, xã loại III đặc biệt khó khăn theo quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017) từ tháng 11/2016 tới nay, hiện vẫn đang công tác thì có thuộc đối tượng được nhận trợ cấp lần đầu theo điều 6 của nghị định 76/2019/NĐ-CP không? Và giờ nếu được nhận thì tính theo lương cơ sở tại thời điểm tôi lên công tác (11/2016) hay lương cơ sở tại thời điểm hiện tại (06/2020)? Xin cảm ơn Bộ nội vụ!

Ngày phản ánh: 23/06/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 21/07/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông Hoàng Trung Dũng, Vụ Tiền lương - Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: 1. Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thay thế Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Trong đó, tại Điều 6 Nghị định này đã quy định trợ cấp lần đầu khi đến nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Nếu ông chưa nhận trợ cấp lần đầu quy định tại Điều 6 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP thì được hưởng trợ cấp lần đầu theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP. 2. Việc tổ chức thực hiện chính sách đối với công chức, viên chức ngành Bảo hiểm xã hội thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Vì vậy, đề nghị ông Hoàng Trung Dũng liên hệ với cơ quan quản lý công chức, viên chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để được giải đáp. Vụ Tiền lương - Bộ Nội vụ thông tin để Ông được biết. Trân trọng cảm ơn!

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn