Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 5, Ngày 3 tháng 12 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 513
Họ và tên: Hồng Tuyến
Địa chỉ : Huyện Ea Kar
Điện thoại : 0944121919
Email : tuyeneakar@gmail.com
Lĩnh vực:Tiền lương
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Về chế độ phụ cấp trách nhiệm cho nhân viên bảo vệ trường học
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Đề nghị Quý bộ hướng dẫn cho chúng tôi về chế độ phụ cấp trách nhiệm cho nhân viên bảo vệ theo Thông tư 05/2005/TT-BNV. Tại điểm 2 mục II của Thông tư 05/2005/TT-BNV. có quy định "nhân viên bảo vệ, thủ kho vật liệu nổ" và " thủ quỹ cơ quan, đơn vị" được hưởng phụ cấp trách nhiệm hệ số 0,1. Vậy xin hỏi quý Bộ nhân viên bảo vệ trường học và nhân viên thủ quỹ của trường học có được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo TT 05/2005 hay không. Hiện nay tại địa phương chúng tôi các trường vẫn chi trả phụ cấp trách nhiệm cho nhân viên bảo vệ trường học và thủ quỹ trường học. Tuy nhiên Thanh tra kho bạc không đồng ý và đã xuất toán thu hồi số tiền đã chi trả với lý do là cụm từ "nhân viên bảo vệ, thủ kho vật liệu nổ" chứ không phải áp dụng cho nhân viên bảo vệ trường học . Đề nghị Bộ Nội vụ có hướng dẫn cụ thể để địa phương thực hiện đúng quy định. Xin chân thành cảm ơn.

Ngày phản ánh: 23/06/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 21/07/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông/Bà Hồng Tuyến, Vụ Tiền lương - Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Theo quy tại Điểm d Khoản 2 Mục II Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức thì mức phụ cấp trách nhiệm công việc hệ số 0,1 áp dụng đối với nhân viên bảo vệ, thủ kho vật liệu nổ; thủ quỹ cơ quan, đơn vị, không áp dụng đối với nhân viên bảo vệ tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Vụ Tiền lương - Bộ Nội vụ thông tin để Ông/Bà được biết. Trân trọng cảm ơn!

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn