Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 5, Ngày 3 tháng 12 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 47
Họ và tên: Lê Thị Kiều Ngân
Địa chỉ : Xóm 3, thôn Thọ Trung, Tịnh Thọ, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Điện thoại : 0905868127
Email : loihoquang86@gmail.com
Lĩnh vực:Chính quyền địa phương
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : xếp lương khi trúng tuyển công chức cấp xã
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Xin Bộ Nội vụ cho tôi hỏi vấn đề sau: 1. Chông tôi làm hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế tại phòng Quản lý Văn hoá thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi từ tháng 7/2012 đến ngày 31/12/2018 (thử việc trong 3 tháng đầu và tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ tháng 10/2012 đến 12/2018, hưởng lương theo hệ số 2,34 và sau nâng lên hệ số 2,67). Đến tháng 1/2019 chồng tôi tham gia thi tuyển vào vị trí công chức văn hoá, xã hội thuộc UBND xã Bình Hải (Sở Nội vụ Quảng Ngãi tổ chức thi tuyển chứ không phải UBND huyện tổ chưc). Khi trúng tuyển chồng tôi được xếp lương vào ngạch chuyên viên, được miễn chế độ tập sự và hưởng lương hệ số 2,34. Tuy nhiên, căn cứ vào các quy định như: Tại khoản 2 Điều 21 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 5/2/2011 của Chính phủ nghị định về công chức, xã phường, thị trấn quy định “Trường hợp người được tuyển dụng vào công chức cấp xã theo quy định tại Nghị định này, đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần được bố trí chức danh theo đúng chuyên ngành đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính để làm căn cứ xếp lương phù hợp với chức danh công chức được tuyển dụng,…” tại điểm a khoản 1 Điều 19 Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn quy định “Căn cứ vào thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (trừ thời gian tập sự, thử việc theo quy định) tương ứng với trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ của từng trường hợp để thực hiện xếp lương vào bậc lương trong ngạch công chức hành chính… Cứ sau mỗi khoảng thời gian 03 năm (đủ 36 tháng) nếu có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo trình độ đại học trở lên thì được xếp lên 01 bặc lương trong ngạch chuyên viên (mã số 01.003),… cũng tại Điều 18 Thông tư này quy định về trường hợp được miễn thực hiện chế độ tập đối với những người có đóng bảo hiểm xã hội. Nếu căn cứ vào các quy định trên thì sau khi tôi trúng tuyển vào vị trí công chức Văn hóa - Xã hội, UBND xã Bình Hải thì tôi sẽ được miễn chế độ tập sự và được xếp vào ngạch chuyên viên mã số 01.003 hưởng hệ số lương 3,00 bậc lương 3/9, thời gian xếp nâng lương lần sau tính từ ngày 01/10/2018 (lúc này Nghị định 112 và thôn tư 06 đang có hiệu lực thi hành và chưa được thay thế bởi nghị định 34 và thông tư 13, kể cả khi thay thế thì nội dung trên vẫn được giữ nguyên). Nhận thấy việc xếp lương không đúng so với quy định trên ngày 07/1/2019 chồng tôi có đơn gửi Sở Nội vụ thì được trả lời là Công văn số 2843/BNV-CCVC ngày 29/7/2014 Bộ Nội vụ về việc thực hiện đúng quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, nên không công nhận thời gian tôi hợp đồng lao động tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và không nói gì đến việc tôi được bố trí theo đúng chức danh chuyên ngành đào tạo (tôi có trình độ chuyên môn cử nhân ngành Quản lý văn hoá). Không đồng tình với câu trả lời trên trong năm 2019 chồng tôi có 2 lần gửi đơn đến UBND tỉnh Quảng Ngãi nhưng không được trả lời. Đồng thời Chồng tôi có gửi phản ánh kiến nghị đến địa chỉ phananh.moha.gov.vn nhưng vẫn không nhận được câu trả lời (mã phản ánh 02.011479, 11.011648). Do đó cho tôi xin hỏi việc xếp lương của chồng tôi như vậy là có đúng quy định của pháp luật không và việc các cơ quan chức năng nhận đơn, phản ánh mà không trả lời có đúng quy định không? 2. Năm 2020 chồng tôi tốt nghiệp thạc sỹ ngành Quản lý văn hoá (bằng giỏi) mà không được cơ quan cử đi học thì sau khi nhận bằng chồng tôi có được xếp lương theo lên hệ số 2,67 theo quy định tại Nghị định 34 và tại khoản 2, Điều 10, Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ hay không? Rât mong nhận được câu trả lời của Bộ nội vụ và cũng mong rằng Bộ hãy trả lời rõ ràng là được hay không chứ không nên trả lời liên hệ chỗ này, chỗ kia để được hướng dẫn vì chồng tôi đan nhiều lần gửi phản ánh nhưng không được xem xét trả lời. Trân trọng cảm ơn!.

Ngày phản ánh: 03/07/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 31/07/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Bà Lê Thị Kiều Ngân, Vụ Chính quyền địa phương - Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: 1. Theo quy định tại Điều 18 Thông tư 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 quy định trường hợp miễn tập sự: “1. Người được tuyển dụng vào chức danh công chức cấp xã Văn phòng - thống kê, Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã), Tài chính - kế toán, Tư pháp - hộ tịch, Văn hoá - xã hội, được miễn thực hiện chế độ tập sự khi có đủ các điều kiện sau: a) Đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP tương ứng với chức danh công chức cấp xã được tuyển dụng; b) Trong thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại điểm a khoản này, người được tuyển dụng công chức cấp xã đã làm những công việc phù hợp với nhiệm vụ của chức danh công chức cấp xã được tuyển dụng. 2. Người được tuyển dụng công chức cấp xã nếu không có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này thì phải thực hiện chế độ tập sự; thời gian người được tuyển dụng đã làm những công việc quy định tại điểm b khoản 1 Điều này (nếu có) được tính vào thời gian tập sự”. Tại Công văn số 2843/BNV-CCVC ngày 29/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc thực hiện đúng quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. theo đó yêu cầu các địa phương không thực hiện việc ký hợp đồng lao động để làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính; Việc ký hợp đồng lao động chuyên môn trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc đơn vị sự nghiệp là không đúng theo quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, do đó thời gian công tác trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc đơn vị sự nghiệp để xem xét miễn tập sự và tính xếp ngạch, bậc lương là không phù hợp. 2. Theo quy định tại Điều 5, khoản 2, điểm c của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã “…. Trường hợp có học vị thạc sĩ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì được hưởng 85% lương bậc 2 của ngạch chuyên viên và tương đương…”. ; căn cứ vào Điều 17 của Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2018. Tính đến ngày 30/7/2018, chồng bà Lê Thì Kiều Ngân đăng kí dự thi tuyển công chức cấp xã tỉnh Quảng Ngãi, có trình độ đại học Quản lý văn hóa. Do đó khi trúng tuyển thì chồng bà được xếp lương theo trình độ đại học là đúng quy định. Vụ Chính quyền địa phương - Bộ Nội vụ thông tin để Bà được biết. Trân trọng cảm ơn!

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn