Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 5, Ngày 3 tháng 12 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 47
Họ và tên: NGUYỄN VĂN ĐẠT
Địa chỉ : LÝ SƠN QUẢNG NGÃI
Điện thoại : 0972783785
Email : HOAIDATLS2026@GMAIL.COM
Lĩnh vực:Tiền lương
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tôi đang công tác tại huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Được tuyển dụng năm 2013 và đã được hưởng tất cả các chế độ theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP. Trong đó, đã hưởng phụ cấp thu hút 70% trong thời gian được 5 năm. Ngày 08/10/2019, Chính phủ ban hành nghị định 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Theo đó, tại điểm 2, Điều 1 Phạm vị điều chỉnh quy định về vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có các xã khu vực III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Theo quyết định số 1010/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ thì huyện Lý Sơn vẫn nằm trong danh sách thuộc vùng khó khăn. Vấn đề tôi xin hỏi: 1. Thực hiện Nghị Quyết 867/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Theo đó, trên địa bàn huyện Lý Sơn không còn đơn vị hành chính cấp xã kể từ ngày 01/4/2020. Vậy tôi có nằm trong phạm vi điều chỉnh của Nghị định 76/2019/NĐ-CP hay không? 2. Tôi đã hưởng đủ phụ cấp thu hút 70% theo nghị định 116/2010/NĐ-CP. Vậy tôi có tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút 70% thêm 5 năm nữa theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP hay không? 3. Tôi có đồng nghiệp vừa được tuyển dụng năm 2018, đã hưởng chế độ nghị định 116/2010/NĐ-CP được 02 năm. Vậy, đồng nghiệp tôi có tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút 70% thêm 03 năm nữa được hay không? Xin cảm ơn

Ngày phản ánh: 07/07/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 04/08/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông Nguyễn Văn Đạt, Vụ Tiền lương - Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP. Kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2019, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ. Vấn đề ông Nguyễn Văn Đạt hỏi thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Vì vậy, đề nghị Ông liên hệ với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi để được giải đáp. Vụ Tiền lương - Bộ Nội vụ thông tin để Ông được biết. Trân trọng cảm ơn!

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn