Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 5, Ngày 3 tháng 12 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 152
Họ và tên: Lương Vương Hùng
Địa chỉ : 27/5 Mỹ Hòa I, Trung Chánh, Hóc Môn
Điện thoại : 0932228509
Email : vuonghung782003.leloi@gmail.com
Lĩnh vực:Tất cả lĩnh vực
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Tiêu chuẩn đào tạo để thăng hạng viên chức văn thư
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Theo Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư thì khoản 4 Điều 6 quy định Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành văn thư lưu trữ, nếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng bổ sung kiến thức nghiệp vụ văn thư b) Có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước và nghiệp vụ ngạch văn thư c) Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc d) Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Tuy nhiên, tiêu chuẩn này là dành cho công chức, còn đối với viên chức thì chỉ mượn mã ngạch để xếp lương cho viên chức văn thư. Tôi đã có bằng Đại học ngành Quản trị văn phòng, Trung cấp ngành Văn thư lưu trữ và Chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. Vậy nếu bây giờ tôi đăng ký thi thăng hạng viên chức thì Điểm b, khoản 4, Điều 6 quy định phải có "Có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước và nghiệp vụ ngạch văn thư", tôi xin phép được hỏi nội dung như sau: 1. Đã có cơ quan nào đào tạo chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước và nghiệp vụ ngạch văn thư chưa? 2. Nếu có chứng chỉ quản lý nhà nước không thì có được không? 3. Chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên có thể thay thế điểm b, khoản 4, Điều 6 Thông tư số 14/2014/TT-BNV được không? Trên đây là nội dung phản ánh của tôi, kính mong được xem xét để đảm bảo quyền lợi cho viên chức văn thư nói chung và cá nhân tôi nói riêng. Tôi xin chân thành cám ơn trong thời gian chờ kết quả!

Ngày phản ánh: 09/07/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 06/08/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông Lương Vương Hùng, Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: 1. Tại Điều 8 Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư quy định: “1. Tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư là căn cứ để các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ công chức chuyên ngành văn thư. 2. Các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được áp dụng các quy định tại Thông tư này để tuyển dụng, sử dụng và quản lý người làm công tác văn thư.”. 2. Tại Điểm b Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư quy định: Có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước và nghiệp vụ ngạch văn thư. Tuy nhiên, tại Điều 16 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quy định về nội dung bồi dưỡng gồm có: “1. Lý luận chính trị. 2. Kiến thức quốc phòng và an ninh. 3. Kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước. 4. Kiến thức quản lý chuyên ngành, chuyên môn, nghiệp vụ; đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; kiến thức hội nhập quốc tế. 5. Tiếng dân tộc, tin học, ngoại ngữ.” Như vậy tại Nghị định số 101/2017/NĐ-CP không quy định nội dung bồi dưỡng kỹ năng quản lý nhà nước và nghiệp vụ ngạch văn thư (hai nội dung đồng thời có trong một chương trình bồi dưỡng). Vì vậy hiện nay, Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung về tiêu chuẩn ngạch và xếp lương đối với công chức chuyên ngành văn thư cho phù hợp với các quy định hiện hành và tình hình thực tế hiện nay. Để tạo điều kiện cho các địa phương, đơn vị có cơ sở thực hiện, Bộ Nội vụ thống nhất trước mắt có thể sử dụng “Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và “Chứng chỉ nghiệp vụ văn thư, lưu trữ” thay thế “Chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước và nghiệp vụ văn thư” là một trong những tiêu chuẩn để bổ nhiệm vào ngạch công chức chuyên ngành văn thư trong năm 2020. Từ năm 2021, việc bổ nhiệm vào các ngạch văn thư thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Nội vụ thông tin để Ông được biết. Trân trọng cảm ơn!

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn