Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 5, Ngày 3 tháng 12 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 165
Họ và tên: Nguyễn Hoàng Tuấn
Địa chỉ : Cái Dầu, Châu Phú, An Giang
Điện thoại : 0702907087
Email : huynhphuong89ag@gmail.com
Lĩnh vực:Chính quyền địa phương
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Nâng ngạch lương đối với cán bộ cấp xã không đủ tuổi tái cử đã có quyết định nghỉ hưu
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP thì cán bộ cấp xã chỉ được xếp lương, không thực hiện việc bổ nhiệm ngạch và quy định tại Thông tư số 03/2008/TT-BNV thì việc thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức, viên chức (kể cả cán bộ bầu cử thuộc diện xếp lương theo ngạch công chức) đã có thông báo nghỉ hưu được áp dụng trong các cơ quan nhà nước từ cấp huyện trở lên. Tuy nhiên Nghị định số 26/2015/NĐ-CP quy định chế độ chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, theo điểm d khoản 1 Điều 3 thì "Cán bộ đang hưởng bậc lương cuối cùng hoặc đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch hiện giữ, đã có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và trong quá trình công tác luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không bị kỷ luật trong thời gian 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu" thì được nâng ngạch không qua thi lên ngạch trên liền kề để nghỉ hưu, theo quy định tại khoản 1 Điều 2 của Nghị định 26/2015/NĐ-CP thì áp dụng cho cả cán bộ Trung ương, cấp tỉnh, huyện và xã. Vậy xin cho tôi hỏi nếu trường hợp trước đây là cán bộ, công chức cấp huyện được điều động về làm cán bộ chủ chốt xã thực hiện nhiệm vụ chung thì khi xin nghỉ hưu do không đủ tuổi tái cử vào các chức danh chủ chốt ở cấp xã nữa thì có được nâng ngạch lương từ chuyên viên lên chuyên viên chính theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 3 Nghị định 26/2015/NĐ-CP hay không? Nếu không thì quá thiệt thòi cho cán bộ cấp xã được điều động này vì có trường hợp Bí thư Đảng ủy xã là Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy huyện được điều động về xã thực hiện nhiệm vụ, nếu đồng chí này không được nâng ngạch lương trước khi nghỉ hưu mà một cán bộ khác là Trưởng phòng ở huyện không phải là Ủy viên Ban Thường vụ được chế độ này thì không công bằng rồi.

Ngày phản ánh: 10/07/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 07/08/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông Nguyễn Hoàng Tuấn, Vụ Chính quyền địa phương - Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Theo quy định tại Thông tư số 03/2008/TT-BNV ngày 03/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu thì việc thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức, viên chức (kể cả cán bộ bầu cử thuộc diện xếp lương theo ngạch công chức) đã có thông báo nghỉ hưu được áp dụng trong các cơ quan Nhà nước từ cấp huyện trở lên. Do đó, đối với người đang là cán bộ cấp xã không thuộc đối tượng được xét nâng ngạch không qua thi khi thực hiện chế độ nghỉ hưu theo quy định tại Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội. Vụ Chính quyền địa phương - Bộ Nội vụ thông tin để Ông được biết. Trân trọng cảm ơn!

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn