Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 3, Ngày 27 tháng 10 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 282
Họ và tên: Lữ Thị Hoa
Địa chỉ : huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum
Điện thoại : 0986649673
Email : hoaytdl@gmail.com
Lĩnh vực:Tiền lương
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Đề nghị hướng dẫn chi trả phụ cấp khi được giao phụ trách phòng
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tôi tên Lữ Thị Hoa, cán sự Phòng y tế huyện thuộc UBND huyện, tôi mới được Chủ tịch UBND huyện giao phụ trách phòng y tế huyện cho đến khi bổ nhiệm được người có đủ điều kiện làm lãnh đạo phòng. Khi làm bảng lương của đơn vị, kế toán đơn vị dự kiến chi trả chế độ phụ cấp cho tôi để làm bảng lương, tuy nhiên có 02 luồng ý kiến tham mưu cho rằng: Luồng ý kiến thứ nhất: Được hưởng phụ cấp chức vụ như trưởng phòng (0,3) và đóng BHXH đối với khoản phụ cấp này, căn cứ theo điểm d1, mục II, Thông tư của Bộ Nội vụ số 02/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức. Luồng ý kiến thứ hai: Không được hưởng phụ cấp chức vụ, chỉ hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc theo khoản d2 (Những người làm những công việc đòi hỏi trách nhiệm cao hoặc đảm nhiệm công tác quản lý không thuộc chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) thì được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc), điều 6, chương 2, Nghị định 204/2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Nhưng không đưa ra được mức phụ cấp là bao nhiêu. Kính đề nghị được hướng dẫn, trả lời tôi có được hưởng phụ cấp chức vụ không, nếu có mức hưởng là bao nhiêu. Để các đơn vị cấp cơ sở có căn cứ để thực hiện đúng quy định. Xin chân thành cảm ơn!

Ngày phản ánh: 24/07/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 21/08/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Bà Lữ Thị Hoa, Vụ Tiền lương - Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Vấn đề bà Lữ Thị Hoa hỏi thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. Bộ Nội vụ chuyển phản ánh, kiến nghị của bà Lữ Thị Hoa nêu trên đến Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum xem xét, trả lời theo thẩm quyền. Ý kiến của bà Lữ Thị Hoa đã được Bộ Nội vụ chuyển đến Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum tại công văn số 4021/BNV-TL ngày 07 tháng 8 năm 2020. Trân trọng!

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn