Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 3, Ngày 27 tháng 10 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 377
Họ và tên: Đặng Hữu Phước
Địa chỉ : Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoà Thành tỉnh Tây Ninh
Điện thoại : 0919058763
Email : phuochuu61@yahoo.com.vn
Lĩnh vực:Công chức, viên chức
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Chế độ trợ cấp thôi việc cho viên chức
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Kính gửi: Bộ Nội vụ Kính nhờ Bộ Nội vụ hướng dẫn và giải đáp thắc mắc của tôi như sau: Ngày 25 tháng 11 năm 2019, Quốc hội khóa XIV thông qua Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số 58/2010/QH12, Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 theo đó, việc giải quyết chế độ thôi việc đối với viên chức có sửa đổi, bổ sung. - Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12: Tại khoản 1 Điều 45, quy định chế độ thôi việc như sau: “1. Khi chấm dứt hợp đồng làm việc, viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm hoặc chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này”. - Căn cứ Luật số 52/2019/QH14: Tại khoản 6 Điều 2, sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 45 Luật Viên chức như sau: “1. Viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm hoặc chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về bảo hiểm khi đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức, hết thời hạn của hợp đồng nhưng người sử dụng lao động không ký kết tiếp hợp đồng làm việc, viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng do ốm đau, bị tai nạn theo quy định tại khoản 4 Điều 29 hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định tại khoản 5 Điều 29 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.”. (Khoản 4 Điều 29 Luật Viên chức số 58/2010/QH12: quy định: “Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo bằng văn bản cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 45 ngày trường hợp viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị 06 tháng liên tục thì phải báo trước ít nhất 03 ngày). Căn cứ vào các quy định nói trên, kể từ ngày 01/07/2020 viên chức (làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn) được hưởng trợ cấp thôi việc khi viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng do ốm đau, bị tai nạn đã điều trị 06 tháng liên tục và phải báo trước ít nhất 03 ngày. Tôi thắc mắc: Đối với các trường hợp viên chức (làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn) xin thôi việc kể từ ngày 01/07/2020 trở đi với lý do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân bị bệnh (nhưng hồ sơ khám bệnh không thể hiện việc điều trị 06 tháng liên tục). Nếu được cấp thẩm quyền đồng ý cho thôi việc thì có được giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc theo quy định của Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 hay không? (trường hợp này không thấy nằm trong đối tượng được trợ cấp thôi việc cũng không nằm trong đối tượng không được trợ cấp thôi việc). Rất mong được sự giải đáp của Bộ Nội vụ. Tôi chân thành cám ơn.

Ngày phản ánh: 24/07/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 21/08/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông Đặng Hữu Phước, Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Hiện nay, Bộ Nội vụ đang trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, để hướng dẫn các nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, trong đó, có hướng dẫn các trường hợp viên chức được cấp thẩm quyền đồng ý cho thôi việc theo đúng quy định thì được giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc. Vụ Công chức – Viên chức thông tin để Ông (Bà) được biết. Xin trân trọng cảm ơn.

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn