Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 3, Ngày 27 tháng 10 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 113
Họ và tên: Trần Phan Vũ
Địa chỉ : UBND thành phố Sầm Sơn
Điện thoại : 0836655222
Email : Phanvudinhmai@gmail.com
Lĩnh vực:Công chức, viên chức
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Xếp lương theo thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có một số trường hợp trúng tuyển viên chức ngành giáo dục (xét tuyển theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP) nhưng trước khi trúng tuyển các trường hợp trên đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi làm các công việc như công nhân may, nhân viên bán hàng (không phải là giáo viên)...Vậy, thời gian đóng bảo hiểm xã hội của các đối tượng trên có được tính làm căn cứ để xếp lương theo Mục 4, Điều 14, Văn bản hợp nhất số 03/NĐHN-BNV ngày 21/5/2019 hay không? Hay việc xếp lương cho các đối tượng này phải căn cứ Mục 3, Điều 10 , Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ. Kính mong được sự giải đáp của Quý cơ quan. Trân trọng cảm ơn!

Ngày phản ánh: 24/07/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 21/08/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông Trần Phan Vũ, Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, văn bản hợp nhất không thuộc hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hợp nhất được sử dụng chính thức trong việc áp dụng và thi hành pháp luật. Tuy nhiên, việc hợp nhất văn bản không được làm thay đổi nội dung và hiệu lực của văn bản được hợp nhất. Văn văn hợp nhất số 03/NĐHN-BNV ngày 21/5/2019 hợp nhất Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 và Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018. Việc xếp lương đối với các trường hợp được tuyển dụng viên chức mà có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước khi tuyển dụng được thực hiện theo quy định tại khoản 7, Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP. Vụ Công chức - Viên chức thông tin để Ông được biết. Xin trân trọng cảm ơn

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn