Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 3, Ngày 27 tháng 10 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 502
Họ và tên: Dương Hùng Hải
Địa chỉ : 195/10 Lý Thái Tổ, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên
Điện thoại : 0913819071
Email : dhhailx@gmail.com
Lĩnh vực:Công chức, viên chức
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Hướng dẫn việc ký HĐLĐ từ Nghi định 68/2000 sang thực hiện HĐLĐ
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Theo quy định tại khoản 2, Điều 4 Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ quy định: Cá nhân, tổ chức ký hợp đồng để làm những công việc quy định tại Điều 1 Nghị định số 68/2000/NĐ-CP thì chuyển sang thực hiện ký hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP mức lương trong hợp đồng lao động mới không thấp hơn mức lương hiện hưởng”. Đơn vị tôi là đơn vị SNCL tự đảm bảo 1 phần chi thường xuyên, lương thực hiện theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ. Nếu chuyển sang hình thức ký HĐLĐ thì đối tượng điều chỉnh hợp đồng theo Bộ luật Lao động và bắt buộc phải áp dụng bảng lương theo vùng, điều này dẫn đến sự bất cập. Ví dụ: Tôi ở vùng II (lương tối thiểu 3.920.000đ/tháng) trong khi chuyên viên trình độ Đại học bậc 1 hệ số 2,34 đang áp dụng theo bảng lương 204 chỉ 3.486.000đ/tháng thấp hơn nhân viên phục vụ thì vô cùng bất hợp lý Theo quy định, việc trả lương cho người lao động hợp đồng theo nhóm này không thấp hơn mức lương hiện hưởng. Nếu áp dụng lương theo vùng thì không hợp lý (như đã nêu) nhưng nếu không áp dụng lương theo vùng và không áp dụng lương theo Nghị định 204 thì không có cơ sở để áp dụng xếp lương, kể cả hệ số lương khi người lao động đến hạn nâng lương lần sau phải thực hiện như thế nào cũng không có cơ sở để thực hiện. Rất mong Bộ Nội vụ có hướng dẫn cụ thể vấn đề này để các địa phương, đơn vị thực hiện đảm bảo quy định, hạn chế việc thắc mắc, khiếu nại của người lao động. Xin chân thành cảm ơn.

Ngày phản ánh: 31/07/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 28/08/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông Dương Hùng Hải, Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Theo quy định của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP; Thông tư số 03/2019/TT-BNV thì đối tượng ký hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, không thuộc chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc và quỹ tiền lương của cơ quan, tổ chức, đơn vị; không áp dụng thang, bảng lương quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP; mức lương trong hợp đồng lao động mới không thấp hơn mức lương hiển hưởng. Theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp: “Thực hiện thống nhất chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ Luật lao động (hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ) đối với những người làm công việc thừa hành, phục vụ (yêu cầu trình độ đào tạo dưới trung cấp), không áp dụng bản lương công chức, viên chức đối với các đối tượng này”. Như vậy, khi chuyển sang thực hiện ký hợp đồng lao động, thống nhất thực hiện theo nguyên tắc: Tổng thu nhập hiện hưởng của người lao động hợp đồng theo quy định Nghị định số 68/2000/NĐ-CP hiện được áp dụng theo thang bảng lương của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP và các khoản phụ cấp khác (nếu có) theo quy định của pháp luật, được quy đổi ra số tiền cụ thể. Mức lương trong hợp đồng mới không thấp hơn tổng số tiền cụ thể hiện hưởng. Trong nội dung hợp đồng có những điều khoản thỏa thuận, thống nhất giữa người lao động và người sử dụng lao động về chế độ, chính sách theo thời gian để tiếp tục thực hiện hợp đồng sau đó, bảo đảm nguyên tắc việc thực hiện các nội dung của hợp đồng lao động tuân thủ quy định của Bộ Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Như vậy, chế độ tiền lương của người hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP dựa theo những điều khoản thỏa thuận, thống nhất giữ người lao động và người sử dụng lao động, bảo đảm trên nguyên tắc việcthực hiện các nội dung của hợp đồng lao động tuân thủ quy định của Bộ Luật lao động và các văn bản hướng dân thực hiện. Ngoài ra, việc ký kết, thực hiện, thay đổi, chấm dứt, thanh lý và giải quyết tranh chấp giữa giữa các bên thực hiện theo các quy định của pháp luật về hợp đồng lao động. Vụ Công chức - Viên chức thông tin để Ông/Bà được biết. Xin trân trọng cảm ơn.

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn