Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 3, Ngày 27 tháng 10 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 19
Họ và tên: Hà Mạnh Tuấn
Địa chỉ : Tổ 15, phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang
Điện thoại : 0374 683 689
Email : hamanhtuan.1411@gmail.com
Lĩnh vực:Tiền lương
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Lần đầu đến công tác tại vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Theo Điều 6, Nghị định 76/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2019 thì "Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này khi nhận công tác lần đầu ở cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp như sau:..." . Tôi là cán bộ Hải quan công tác tại vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn từ năm 2009, đến tháng 12 năm 2010 thì tôi chuyển công tác ra khỏi vùng điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn. Tháng 4/2014 tôi lại được phân công đến nhận công tác tại vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn . Vậy tôi có được hưởng Trợ cấp lần đầu khi nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn không.

Ngày phản ánh: 04/08/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 01/09/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông Hà Mạnh Tuấn, Vụ Tiền lương - Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP. Kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2019, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ. Đề nghị Ông (bà) liên hệ với cơ quan trực tiếp quản lý cán bộ, công chức, viên chức nơi công tác để được giải đáp.

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn