Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 3, Ngày 27 tháng 10 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 156
Họ và tên: Lê Văn Luật
Địa chỉ : 374 Trương Công Định, Phường 8,TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại : 02543859664
Email : lvluat@gmail.com
Lĩnh vực:Tổ chức biên chế
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Về Nghị quyết 102/NQ-CP về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Theo nội dung Nghị quyết 102/NQ-CP: "2. Đơn vị sự nghiệp giáo dục và y tế công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên được ký hợp đồng lao động đối với các vị trí việc làm là giáo viên và viên chức y tế trong tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp được cơ quan có thẩm quyền giao đồng thời, đơn vị phải tăng mức trích lập vào quỹ phúc lợi đủ để giải quyết chế độ, chính sách cho số hợp đồng lao động này khi chấm dứt hợp đồng lao động. 3. Đơn vị sự nghiệp giáo dục và y tế công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp giáo dục và y tế công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên được ký hợp đồng lao động (dưới 12 tháng) đối với các vị trí việc làm là giáo viên" Như vậy, xin hỏi: Đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (trường cao đẳng không phải cao đẳng sư phạm) có được vận dụng theo điểm mục 1 hoặc mục 2 Nghị quyết 102/NQ-CP để ký hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động dưới 12 tháng với người làm công việc giảng dạy đối tượng sinh viên cao đẳng (giảng viên) hay không?

Ngày phản ánh: 14/08/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 11/09/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông Lê Văn Luật, Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Theo quy định tại Điều 6 Luật Giáo dục thì giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, do vậy đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu rà soát và thực hiện bảo đảm đúng quy định tại khoản 2, khoản 3 Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế. Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ về việc vận dụng Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế gửi tới quý đơn vị để thông tin tới ông Lê Văn Luật theo quy định. Trân trọng!

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn