Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 3, Ngày 27 tháng 10 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 447
Họ và tên: Là Văn Ngọc
Địa chỉ : UBND xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La
Điện thoại : 0384367749
Email : langoccbqn@gmail.com
Lĩnh vực:Tiền lương
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : 10 tháng lương cơ sở theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Em xin hỏi với nội dung như sau: 1. Em được tuyển dụng vào công chức Tư pháp - Hộ tịch của UBND xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La từ ngày 01/4/2016 (Xã Mường Sại thuộc xã khu vực III, xã đặc biệt khó khăn của huyện Quỳnh Nhai theo quyết định số: 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ) theo Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ phải công tác từ đủ 05 năm mới được hưởng 10 tháng lương cơ sở. Hiện nay nghị định số: 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ đã được thay thế bởi Nghị định số: 76/2019/NĐ-CP ngày 10/8/2019 của Chính phủ. Vậy em xin hỏi em có được hưởng 10 tháng lương cơ sở theo Nghị định số: 76/2019/NĐ-CP ngày 10/8/2019 của Chính phủ hay không? 2. Những trường hợp đã được hưởng đầy đủ các khoản phụ cấp (như 70% lương, 0,5 phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) theo Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ hiện nay được thay thế bởi Nghị định số: 76/2019/NĐ-CP ngày 10/8/2019 của Chính phủ. Vậy xin hỏi có được tiếp tục được hưởng phụ cấp 70% lương hiện hưởng theo Nghị định số: 76/2019/NĐ-CP ngày 10/8/2019 của Chính phủ hay không? Em rất mong được sự phản hồi sớm nhất ạ. Em xin chân thành cảm ơn./.

Ngày phản ánh: 14/08/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 11/09/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông/Bà Là Văn Ngọc, Vụ Tiền lương - Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: 1. Về trợ cấp lần đầu khi nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (có hiệu lực thì hành kể từ ngày 01/12/2019) và thay thế Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Trong đó, tại Điều 6 Nghị định này đã quy định trợ cấp lần đầu khi đến nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Nếu Ông chưa nhận trợ cấp lần đầu quy định tại Điều 6 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP thì được hưởng trợ cấp lần đầu theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP. 2. Về phụ cấp thu hút: Căn cứ quy định tại Điều 4 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP, trường hợp đã nhận đủ phụ cấp thu hút quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP thì không được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP. 3. Việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh) thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Vì vậy, đề nghị Ông/Bà liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La (Sở Nội vụ) để được giải đáp. Vụ Tiền lương - Bộ Nội vụ thông tin để Ông/Bà được biết. Trân trọng cảm ơn!

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn