Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 3, Ngày 27 tháng 10 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 226
Họ và tên: Nguyễn Mai Huyền
Địa chỉ : 124giải phóng. P. Tân thành. Buôn Ma Thuật
Điện thoại : 0919829479
Email : maihuyen91.hm@gmail.com
Lĩnh vực:Công chức, viên chức
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Tiền lương của viên chức đặc cách có hợp đồng trước 31/12/2015
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Thưa bộ. Xin phép cho tôi được hỏi câu hỏi như sau: tôi là viên chức có hợp đồng trước ngày 31/12/2015. Trước khi có quyết định tuyển dụng viên chức, tôi thuộc diện hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế, bậc lương 2/10, ngạch giáo viên mầm non hạng III. Tuy nhiên sau khi có quyết định tuyển dụng viên chức, mức lương của tôi được xếp vào ngạch giáo viên hạng IV, bậc 3/12. Rất nhiều cô khác kể cả giáo viên hạng II cũng bị hạ ngạch như tôi. Lý do phòng đưa ra là do chủ trương của tỉnh chỉ tuyển dụng viên chức hạng IV nên xếp mức lương và bổ nhiệm tất cả đều là hạng IV. Tuy nhiên trong luật viên chức có ghi về quyền của viên chức như sau "Được trả lương tương xứng với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp". Đối chiếu với thông tư 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV chúng tôi có đầy đủ tiêu chuẩn của giáo viên mầm non hạng III. Vậy tôi mong Bộ giải đáp câu hỏi tại sao chúng tôi thuộc hạng III mà lại xếp theo mức lương hạng IV. Kính mong quý Bộ xem xét và trả lời. Xin cảm ơn quý Bộ.

Ngày phản ánh: 15/08/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 11/09/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Bà Nguyễn Mai Huyền, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Theo Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành thì việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập. Viên chức được xếp lương theo chức danh nghề nghiệp tương ứng vị trí việc làm tuyển dụng theo quy định của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức. Do vậy, nếu Bà dự tuyển vào vị trí việc làm có yêu cầu chức danh nghề nghiệp là giáo viên mầm non hạng IV thì khi trúng tuyển sẽ được xếp lương theo chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng IV. Theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, người được tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước ngày tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức (nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) được tính để làm căn cứ xếp lương theo chức danh nghề nghiệp phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng. Bộ Nội vụ thông tin để Bà được biết. Xin trân trọng cảm ơn.

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn