Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 3, Ngày 27 tháng 10 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 41
Họ và tên: Doãn Thị Thuận
Địa chỉ : Xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 0984116196
Email : 0984116196
Lĩnh vực:Tiền lương
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Chế độ trợ cấp một lần khi nghỉ hưu vùng đặc biệt khó khăn
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Kính gửi: Bộ Nội vụ Kính mong nhận được ý kiến của Bộ về nội dung sau: Ông Trần Văn Thành có thời gian công tác tại Thôn 3 xã Sông Trà huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam (là vùng đặc biệt khó khăn) 35 năm và đã được hưởng các chế độ đối với vùng đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ. Thực hiện Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ thì thôn 3 xã Sông Trà không còn là vùng đặc biệt khó khăn và dừng hưởng các chế độ theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ. Đến ngày 01/3/2020 ông Trần Văn Thành nghỉ hưu. Vậy căn cứ theo khoản 1, Điều 8 Nghị định 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 hỏi ông Trần Văn Thành có được hưởng chế độ trợ cấp 01 lần khi nghỉ hưu không?

Ngày phản ánh: 17/08/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 14/09/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Bà Doãn Thị Thuận, Vụ Tiền lương - Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP. Kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2019, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ. Đề nghị Ông (bà) liên hệ với cơ quan trực tiếp quản lý cán bộ, công chức, viên chức nơi công tác để được giải đáp.

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn