Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 3, Ngày 27 tháng 10 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 2745
Họ và tên: NGUYỄN HỒNG PHƯỚC
Địa chỉ : TP. HCM
Điện thoại : 0933682662
Email : phuoc.tnmt@gmail.com
Lĩnh vực:Công chức, viên chức
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Việc áp dụng hình thức xử lý kỹ luật đối với viên chức
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Căn cứ Nghị định 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức có quy định các hành thức kỷ luật đối với viên chức nếu có hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên khi gặp phải một số trường hợp (đặc biệt những trường hợp viên chức này chưa phải là đảng viên): - Viên chức sinh con thứ 3 - Viên chức quan hệ nam nữ không trong sáng (đang có vợ hoặc chồng nhưng ngoại tình), có dư luận, có đơn thư tố cáo… - Viên chức có biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống… Thì việc áp dụng các hình thức kỷ luật đối với viên chức khi rơi vào một trong các trường hợp nêu trên gặp nhiều vướng mắc rất mong nhận được sự hướng dẫn của quý cơ quan.

Ngày phản ánh: 28/08/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 25/09/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông Nguyễn Hồng Phước, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Tại Điều 4 Nghị định 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức quy định: “Viên chức bị xử lý kỷ luật khi có hành vi vi phạm pháp luật trong các trường hợp sau: Vi phạm việc thực hiện nghĩa vụ của viên chức và những việc viên chức không được làm quy định tại Luật viên chức; Vi phạm các nghĩa vụ khác cam kết trong hợp đồng làm việc đã ký kết với đơn vị sự nghiệp công lập; Vi phạm pháp luật bị Tòa án kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật; Vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội và các quy định khác của pháp luật liên quan đến viên chức nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự”. Do vậy, đề nghị Ông (Bà) căn cứ mức độ vi phạm của viên chức để áp dụng hình thức kỷ luật theo đúng quy định của Nghị định 27/2012/NĐ-CP. Bộ Nội vụ thông tin để Ông (Bà) được biết. Xin trân trọng cảm ơn!

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn