Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 5, Ngày 3 tháng 12 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 31
Họ và tên: Hương Loan
Địa chỉ : phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên
Điện thoại : 0912917925
Email : behuongloan81@gmail.com
Lĩnh vực:Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Tiêu chuẩn thi nâng ngạch chuyên viên chính
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Theo quy định tại khoản 2, Điều 1 của Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bội Nội vụ về Sửa đổi, bổ sung điểm g, điểm h khoản 3 và điểm b, điểm c, điểm đ khoản 4 Điều 6 Thông tư số 11/2014/TT-BNV về tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính có quy định: “4. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính hoặc có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị - hành chính, thạc sỹ quản lý hành chính công, tiến sỹ quản lý hành chính công”. Theo quy định trên, công chức có bằng thạc sỹ quản lý hành chính công thì tương đương với việc không phải học chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. Tuy nhiên đối với việc đào tạo thạc sỹ chuyên ngành quản lý hành chính công tại Học viện Hành chính, ngày 24/8/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Quyết định số 3249/QĐ-BGDĐT về việc chuyển đổi tên chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sĩ của Học viện hành chính sang các ngành theo Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ban hành theo Thông tư số 04/2012/TT-BGDĐT ngày 15/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo đó tên chuyên ngành đào tạo thạc sĩ quản lý hành chính công được đổi thành chuyên ngành đào tạo thạc sĩ quản lý công và từ đó đến nay Học viện Hành Chính chỉ đào tạo chuyên ngành thạc sĩ có tên là Quản lý công. Bên cạnh đó theo quy định tại Thông tư số 25/2017/TT-BGD&ĐT ngày 10/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ cũng chỉ có tên danh mục chuyên ngành quản lý công (mã 8340403 và 9340404). Như vậy theo quy định trên hiện không có danh mục đào tạo chuyên ngành thạc sỹ quản lý hành chính công mà chỉ có đào tạo chuyên ngành quản lý công. Xin hỏi Bộ Nội Vụ, tôi đã học và được Học viện Hành chính cấp bằng thạc sỹ quản lý công năm 2015, vậy có đủ tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính theo quy định tại khoản 2, Điều 1 của Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ. Trân trọng cảm ơn!

Ngày phản ánh: 31/08/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 22/10/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Bà Hương Loan, Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức - Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Triển khai Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, ngày 14 tháng 5 năm 2019 Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 03/2019/TTBNV sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019. Tại khoản 4 Điều 6 Thông tư số 03/2019/TT-BNV đã bãi bỏ nội dung khoản 2, khoản 3 Điều 1 Thông tư số 05/2012/TT-BNV ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TTBNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức - Bộ Nội vụ thông tin để Bà được biết. Trân trọng cảm ơn!

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn