Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 3, Ngày 27 tháng 10 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 19
Họ và tên: Trần Ngọc Trâm
Địa chỉ : Ninh Thuận
Điện thoại : 0383852754
Email : ngoctramdhcnhn@gmail.com
Lĩnh vực:Tiền lương
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Chế độ chính sách theo Nghi định 76/2019/NĐ-CP
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tôi đang công tác tại cơ quan tài chính, xin hỏi quý bộ một số như sau: + cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trên địa bàn thôn đặc biệt khó khăn theo quyết định 582/qđ-ttg ngày 17/4/2017 của thủ tướng chính phủ đang được hưởng chế độ chính sách đối vùng đặc biệt khó khăn (phụ cấp theo nghị định 116/2010 (giờ là nghị định 76/2019)  của thủ tướng chính phủ). Tuy nhiên sau khi ủy ban dân tộc có quyết định 958/qđ-ubdt ngày 13/12/2019 về việc công nhận thôn đặc biệt khó khăn hoàn thành mục tiêu chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 thì địa phương nơi cán bộ, công chức, viên chức đang công tác được ghi nhận là đã hoàn thành chương trình 135, vậy cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại địa phương trên  có được hưởng các chế độ chính sách vùng đặc biệt khó khăn (ví dụ nghị định 76/2019) hay không? + đối với các địa phương đã được công nhận dạt chuẩn nông thôn mới nhưng vẫn nằm trong danh sách thôn, xã đặc biệt khó khăn thì cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đóng trên địa bàn nói trên có được hưởng chế độ chính sách theo nghị định 76/2019 hay không? Hiện nay cá nhân chưa xác định cụ thể được nội dung trên để hướng dẫn các đơn vị thực hiện, kính mong bộ nội vụ giải đáp thắc mắc

Ngày phản ánh: 31/08/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 22/10/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Bà Trần Ngọc Trâm, Vụ Tiền lương - Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLTBNV-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2010/NĐ- CP. Kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2019, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ. Việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh) thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. Vì vậy, đề nghị Bà liên hệ với cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận để được giải đáp. Trân trọng cảm ơn!

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn