Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 3, Ngày 27 tháng 10 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 21
Họ và tên: Nguyễn Thị Ngà
Địa chỉ : TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại : 0384806665
Email : ngatv422@gmail.com
Lĩnh vực:Tiền lương
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Bảo lưu hệ số chức vụ lãnh đạo do sáp nhập các ban quản lý dự án thành Ban quản lý dự án chuyên ngành
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Xin hỏi chế độ bảo lưu hệ số chức vụ lãnh đạo do sáp nhập các ban quản lý dự án thành Ban quản lý dự án chuyên ngành. Theo hướng dẫn đơn thành lập trên cơ sở sáp nhập các Ban qlý dự án thành Ban quản lý dự án chuyên ngành (là đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động theo NĐ 141), sau sáp nhập do dôi dư lãnh đạo, vậy hệ số phụ cấp lãnh đạo (không được bổ nhiệm tiếp) thì được bảo lưu theo quy định nào? (hiện tại đơn vị đang bảo lưu 6 tháng theo NĐ 204/2004 có đúng không? theo Thông tư 02/2005 hướng dẫn tại khoản 2, muc II thì đơn vị mình áp dụng theo điểm nào? xin cám ơn.

Ngày phản ánh: 09/09/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 09/10/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Bà Nguyễn Thị Ngà, Vụ Tiền lương - Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Việc bảo lưu mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các trường hợp thôi giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) được thực hiện theo hướng dẫn tại điểm c khoản 2 Mục II Thông tư số 02/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ), trong đó tại tiết c2 quy định: “Nếu thôi giữ chức danh lãnh đạo do sắp xếp tổ chức, tinh giản biên chế theo quy định của Chính phủ, thì thực hiện theo hướng dẫn riêng trong lần sắp xếp tổ chức, tinh giản biên chế đó”. Trường hợp thôi giữ chức vụ lãnh đạo do sắp xếp tổ chức theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ) thì việc bảo lưu mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Điều 9 Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn