Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 5, Ngày 3 tháng 12 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 4
Họ và tên: Nguyễn Thị Nhung
Địa chỉ : Hà Giang
Điện thoại : 0975608493
Email : nhungk2g@gmail.com
Lĩnh vực:Công tác Thanh nên
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Hỏi về xếp lương đối với trí thức trẻ
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

xin hỏi trí thức trẻ làm việc từ 1/3/2014 theo đề án trí thức trẻ của tỉnh không thực hiện chính sách không nâng lương thường xuyên theo quy định của tỉnh tốt nghiệp đại học khuyến nông và được phân công hỗ trợ cán bộ khuyến nông xã. đến ngày 20/9/2018 được tuyển dụng vào công chức cấp xã với chức danh khuyến nông xã, xin hỏi thời gian xếp lương và mức lương được tính như thế nào? có cần trừ thời gian tập sự không ạ và quy định tại văn bản nào? xin cảm ơn ạ

Ngày phản ánh: 09/09/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 09/10/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Bà Nguyễn Thị Nhung, Vụ Công tác thanh niên - Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Việc xếp lương, mức lương và thời gian tập sự đã được quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 về hướng dẫn một số quy định về cán bô, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (cụ thể quy định tại Điều 8 và Điều 10 Thông tư số 13/2019/TT-BNV). Đồng thời, Đề án của tỉnh Hà Giang đã có quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với trí thức trẻ tham gia đề án. Căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên và các văn bản hướng dẫn giải quyết chế độ, chính sách đối với Đội viên Đề án, Bộ Nội vụ đề nghị bà Nguyễn Thị Nhung liên hệ với địa phương nơi công tác để được giải đáp cụ thể. Vụ Công tác thanh niên - Bộ Nội vụ thông tin để Bà được biết. Trân trọng cảm ơn!

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn