Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 3, Ngày 27 tháng 10 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 104
Họ và tên: Nguyễn Thị Ái Vy
Địa chỉ : Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nông Sơn tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 0917989839
Email : mattranns@gmail.com
Lĩnh vực:Tiền lương
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Tiền lương đối với những người hợp đồng theo nghị định 161
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Xin hỏi: Những người đang Hợp đồng theo Nghị định 68 hưởng lương theo Nghị định 204 nay chuyển sang hợp đồng theo Nghị định 161 tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt nam cấp huyện để làm các công việc như: lái xe, nhân viên đánh máy.... có được hưởng các khoản phụ cấp như: Phụ cấp khu vực, phụ cấp công vụ, phụ cấp công tác đảng, đoàn thể, Phụ cấp thu hút, phụ cấp lâu năm... hay không ạ

Ngày phản ánh: 09/09/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 09/10/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Bà Nguyễn Thị Ái Vy, Vụ Tiền lương - Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập đã quy định: “Cá nhân, tổ chức ký hợp đồng để làm những công việc quy định tại Điều 1 Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP được điều chỉnh theo quy định của pháp luật về lao động, pháp luật về dân sự, pháp luật về thương mại và không thuộc chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc và quỹ tiền lương của cơ quan, tổ chức, đơn vị”; Khoản 1 Điều 13 Bộ luật Lao động năm 2019 đã quy định: “Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động”; đồng thời, tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 03/2019/TT-BNV đã quy định: “mức lương trong hợp đồng lao động mới không thấp hơn mức lương hiện hưởng”. Theo đó, trường hợp ký hợp đồng lao động không áp dụng chế độ tiền lương (trong đó có mức lương, bảng lương và các chế độ phụ cấp lương...) quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thì hưởng tiền lương theo thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động ghi trong hợp đồng lao động. Trân trọng cảm ơn!

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn