Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 3, Ngày 27 tháng 10 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 28
Họ và tên: nguyễn huyền trang
Địa chỉ : tổ 9, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
Điện thoại : 0974156675
Email : huyentrangyb1990@gmail.com
Lĩnh vực:Công chức, viên chức
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Đề nghị hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc về các điều kiện tuyển dụng, xoá tập sự đối với công chức, viên chức qua thi tuyển.
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tên tôi là: Nguyễn Huyền Trang, trình độ: Thạc sĩ , chuyên ngành: Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước . Ngày 15 tháng 6 năm 2018 tôi có quyết định v/v tuyển dụng viên chức của UBND thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu đến nhận công tác tại Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố, theo vị trí thi tuyển là Tuyên truyền viên. Trong quyết định tôi đã thực hiện chế độ tập sự 12 tháng (tức đến ngày 15 tháng 6 năm 2019 tôi hết thời gian tập sự), nhưng đến nay tôi vẫn chưa có quyết định hết tập sự tôi đã hỏi phòng Nội vụ thành phố và Sở Nội vụ của tỉnh thì được trả lời là do tôi thiếu chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp liên quan đến vị trí việc làm. Nhưng qua tìm hiểu Thông tư 06/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 30/6/2016 của Bộ văn hoá , Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hoá cơ sở và các Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức thuộc Bộ Thông tin truyền thông thì không có quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp vị trí Tuyên truyền viên, ngoài ra cũng không có trường nào đào tạo chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh Tuyên truyền viên. Vậy, nếu tôi không có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh Tuyên truyền viên, thì có được xoá tập sự hay không ?

Ngày phản ánh: 15/09/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 13/10/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
+ Khoản 4 Điều 21 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP quy định: Trong thời gian thực hiện chế độ tập sự, đơn vị sự nghiệp công lập quản lý, sử dụng viên chức phải cử viên chức tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng để hoàn chỉnh tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp trước khi bổ nhiệm. + Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP quy định: Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với các chức danh nghề nghiệp viên chức thuộc ngành, lĩnh vực quản lý. Trường hợp hiện nay Bộ quản lý viên chức chuyên ngành chưa đào tạo, cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh Tuyên truyền viên, trong khi thời gian tập sự của bà theo quy định đã hết thì bà gửi kiến nghị về Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để trả lời theo thẩm quyền quy định. Vụ Công chức - Viên chức thông tin để ông/bà được biết. Trân trọng cảm ơn!

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn