Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 4, Ngày 2 tháng 12 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 14
Họ và tên: LÊ NAM
Địa chỉ : Xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
Điện thoại : 0888373805
Email : lenam8000@gmai.com
Lĩnh vực:Công chức, viên chức
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Viên chức
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tôi được tuyển dụng vào làm viên chức tại Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện vào tháng 6/2019 và ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn 1 năm. Đến thang 7/2020 người đứng đầu đơn vị sự nghiệp tiếp tục ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn 1 năm. Nhưng theo tôi đươc biết Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Công chức, Viên chức thì viên chức được tuyển dụng trước ngày 01/7/2020 thì được ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn. Như vậy người đứng đầu đơn vị sự nghiệp ký hợp đồng làm việc thời hạn 1 năm đối với tôi và toàn bộ viên chức khác từ ngày 01/7/2020 có đúng không? Nếu sai thì cách xử lý trường hợp này thế nào ?

Ngày phản ánh: 22/09/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 20/10/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông Lê Nam, Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: 1. Tại Khoản 10 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng lao động một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập quy định: “1. Viên chức được tuyển dụng vào đơn vị sự nghiệp công lập phải ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn lần đầu với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng viên chức từ đủ 12 tháng đến 36 tháng. Thời gian thực hiện chế độ tập sự (nếu có) được quy định trong hợp đồng làm việc xác định thời hạn. 2. Sau khi hết thời hạn của hợp đồng làm việc theo quy định tại khoản 1 Điều này, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập đánh giá kết quả thực thi nhiệm vụ của viên chức và căn cứ vào nhu cầu sử dụng của đơn vị sự nghiệp công lập để quyết định ký tiếp hợp đồng xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức. Trường hợp viên chức ký tiếp hợp đồng làm việc xác định thời hạn thì sau khi hết thời hạn của hợp đồng làm việc, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập xem xét thực hiện việc ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức”. 2. Theo quy định tại Khoản 10 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020 thì: “Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2020 nhưng chưa ký kết hợp đồng làm việc không xác định thời hạn thì tiếp tục thực hiện hợp đồng làm việc đã ký kết; sau khi kết thúc thời hạn của hợp đồng làm việc đã ký kết thì được ký kết hợp đồng làm việc không xác định thời hạn nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định của pháp luật”. Do vậy, đối với trường hợp của Ông (bà) đề nghị rà lại thời điểm ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn và thời điểm có hiệu lực của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức để thực hiện cho thống nhất. Bộ Nội vụ thông tin để Ông (bà) được biết. Xin trân trọng cảm ơn.

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn