Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 5, Ngày 3 tháng 12 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 43
Họ và tên: Nguyễn Tuyên
Địa chỉ : Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại : 0912760474
Email : Nguyentuyen2006@gmail.com
Lĩnh vực:Tổ chức biên chế
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức phục vụ tinh giản biên chế
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 113/2018/NĐ-CP) thì những công chức có hai năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế được đánh giá, phân loại mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực thì được xem xét, tinh giản biên chế. Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/8/2020) thì không có mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực, do vậy những trường hợp năm 2019 đã được phân loại hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và năm 2020 dự kiến phân loại mức hoàn thành nhiệm vụ thì có được xem xét để tinh giản biên chế hay không? (năm 2020 cá nhân người đó không thuộc tiêu chí phân loại không hoàn thành nhiệm vụ)

Ngày phản ánh: 22/09/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 20/10/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông/Bà Nguyễn Tuyên, Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Thực hiện Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, hiện nay Bộ Nội vụ đang trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, trong đó có sửa đổi nội dung liên quan đến việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức để xác định đối tượng tinh giản biên chế có liên quan đến việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Sau khi Nghị định nêu trên được ban hành sẽ là cơ sở pháp lý để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện. Trên đây là trả lời của Vụ Tổ chức – Biên chế về việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức để xác định đối tượng tinh giản biên chế có liên quan đến việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Trân trọng cảm ơn!

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn