Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 4, Ngày 1 tháng 12 năm 2021


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 381
Họ và tên: nguyễn quốc hưng
Địa chỉ : 719 truoeng định hoàng mai hà nội
Điện thoại : 0975485568
Email : nguyenquochung77@gmail.com
Lĩnh vực:Tổ chức phi chính phủ
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Chỉ thị 51 của Ban Bí thư Trung ương đảng khóa VI về việc giúp đỡ Hội người mù Việt Nam còn có hiệu lực
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

ngày 9/7/2019 ban dân vận TW và hội người mù VN đã tổ chức Hội nghị tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị 51 của Ban Bí thư Trung ương đảng khóa VI về việc giúp đỡ Hội người mù Việt Nam. sau hội nghị tổng kết ban bí thư có ra tiếp Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 1/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật. đây là chỉ thị chung cho người khuyết tật, vậy xin hỏi BỘ nội vụ Chỉ thị 51 của Ban Bí thư Trung ương đảng khóa VI về việc giúp đỡ Hội người mù Việt Nam còn có thể tiếp tục áp dụng sử dụng trong tình hình mới được không.vì theo Thông báo Kết luận số 158-TB/TW ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư về “Tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong tình hình mới” thì chỉ thị 51 của Ban Bí thư Trung ương đảng khóa VI không còn phù hợp trong tình hình mới.

Ngày phản ánh: 24/09/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 22/10/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông Nguyễn Quốc Hưng, Vụ Tổ chức phi chính phủ - Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Chỉ thị số 51-CT/TW, Chỉ thị số 39-CT/TW, Thông báo số 158-TB/TW do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Đảng ban hành. Do đó, Bộ Nội vụ ghi nhận phản ánh, kiến nghị nêu trên để báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét. Vụ Tổ chức phi chính phủ - Bộ Nội vụ thông tin để Ông được biết. Trân trọng cảm ơn!

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn