Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 5, Ngày 3 tháng 12 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 230
Họ và tên: Lê Thanh
Địa chỉ : Quảng Nam
Điện thoại : 0986054757
Email : luanhiepduc@gmail.com
Lĩnh vực:Chính quyền địa phương
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Xử lý đối với cán bộ bị Tòa kết án
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Kính gửi Bộ Nội vụ! Đề nghị Bộ trả lời nội dung sau: Theo quy định tại khoản 3 Điều 101 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 thì "Đại biểu HĐND bị Tòa án kết tội ằng bản án, quyết định của Tòa án thì đương nhiên mất quyền đại biểu" và tại khoản 3 Điều 78 Luật cán bộ công chức năm 2008 thì "Cán bộ pham tội bị Tòa án kết tội thì đương nhiên thôi giữ chức vụ do bầu cử". Vậy, trường hợp Phó Chủ tịch HĐND xã, bị Tòa án kết án 9 năm tù thì có phải tổ chức họp HĐND xã để bãi nhiệm đại biểu HĐND và có ra quyết định buộc thôi việc không hay "đương nhiên" cán bộ đó bị mất quyền đại biểu và "đương nhiên" thôi giữ chức danh bầu cử. Trân trọng cảm ơn!

Ngày phản ánh: 28/09/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 30/10/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông Lê Thanh, Vụ Chính quyền địa phương - Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 101 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 đã quy định "Đại biểu Hội đồng nhân dân bị kết tội bằng bản án, quyết định của Tòa án thì đương nhiên mất quyền đại biểu Hội đồng nhân dân kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật; Đại biểu Hội đồng nhân dân đã thôi làm nhiệm vụ đại biểu hoặc bị mất quyền đại biểu thì đương nhiên thôi đảm nhiệm các chức vụ trong Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân"; đồng thời, theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019 cũng đã quy định "Cán bộ phạm tội bị tòa án kết án và bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật thì đương nhiên thôi giữ chức vụ do bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm; trường hợp bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị kết án về tội tham nhũng thì đương nhiên bị buộc thôi việc kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật". Trên cơ sở đó, đơn vị có liên quan vẫn phải làm các thủ tục để bãi nhiệm và buộc thôi việc đối với trường hợp nêu trên theo quy định. Vụ Chính quyền địa phương - Bộ Nội vụ thông tin để Ông được biết. Trân trọng cảm ơn!

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn