Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 5, Ngày 3 tháng 12 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 38
Họ và tên: Hoả Tiến Dũng
Địa chỉ : Na Hang, Tuyên Quang
Điện thoại : 0984614777
Email : tranhoangdung1982@gmail.com
Lĩnh vực:Công chức, viên chức
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Chứng chỉ tiếng dân tộc
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tôi là người dân tộc thiểu số (dân tộc Tày) vậy khi đủ điều kiện dự thi chuyên viên chính nhưng không có chứng chỉ ngoại ngữ đạt khung năng lực, tôi có phải học tiếng tày để được miễn thi không, nhiều văn bản của bộ hướng dẫn miễn thì nhưng lại phải có chứng chỉ. Xin hỏi bộ? Thực hiện thông tư 05/2017/TT-BNV hay Nghị định 161/2018/ND-CP

Ngày phản ánh: 30/09/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 28/10/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông Hỏa Tiến Dũng, Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Theo điểm b, khoản 16 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 thì miễn thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ dân tộc thiểu số được cơ sở đào tạo cấp theo thẩm quyền. Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức theo đó trường hợp công chức được miễn thi ngoại ngữ hoặc tin học thì được miễn chứng chỉ ngoại ngữ hoặc chứng chỉ tin học. Vụ Công chức - Viên chức thông tin để Ông được biết. Xin trân trọng cảm ơn.

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn