Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 5, Ngày 5 tháng 8 năm 2021


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 78
Họ và tên: Nguyễn Thế Duy
Địa chỉ : TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại : 0944777237
Email : ntduy.kt@gmail.com
Lĩnh vực:Tiền lương
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Biệt phái viên chức có được hưởng phụ cấp chức vụ?
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Kính gửi Bộ Nội Vụ. Tôi là viên chức của Trung tâm (đơn vị sự nghiệp công lập) thuộc Sở. Ngày 01/7/2016, tôi được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng phòng của Trung tâm thuộc Sở, hưởng phụ cấp chức vụ 0,1 và khoán tiền điện thoại, tiền xăng (đi công tác dưới 15km). Ngày 01/7/2019, tôi được biệt phái đến nhận nhiêm vụ tại phòng chuyên môn thuộc Sở, nhiệm vụ cụ thể do Trưởng phòng phân công (nhiệm vụ của chuyên viên). Trong Quyết định biệt phái nêu "Lương và các chế độ, chính sách (nếu có) của tôi được thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành". Vậy trong thời gian biệt phái, tôi có được hưởng phụ cấp chức vụ 0,1 (Phó Trưởng phòng của Trung tâm thuộc Sở) và khoán tiền điện thoại, tiền xăng (đi công tác dưới 15km) không? Kính mong Bộ Nội vụ giải đáp thắc mắc giúp tôi. Trân trọng cảm ơn.

Ngày phản ánh: 02/10/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 30/10/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông Nguyễn Thế Duy, Vụ Tiền lương - Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: 1. Về biệt phái viên chức: Khoản 1 Điều 36 Luật viên chức quy định: “Biệt phái viên chức là việc viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập này được cử đi làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ trong một thời hạn nhất định. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập quyết định việc biệt phái viên chức”. 2. Về thực hiện chính sách biệt phái đối với viên chức: Chính sách đối với viên chức biệt phái được thực hiện theo quy định tại Khoản 4, 5 và 6 Điều 36 Luật viên chức năm 2010 và Khoản 5 Điều 26 Nghị định số 29/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 3. Vấn đề ông/bà Nguyễn Thế Duy hỏi thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Vì vậy, đề nghị ông/bà có văn bản gửi cơ quan quản lý viên chức nơi ông/bà công tác để được trả lời việc thực hiện theo hướng dẫn tại các văn bản nêu trên.

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn