Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 5, Ngày 5 tháng 8 năm 2021


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 28
Họ và tên: Tạ Văn Ngân
Địa chỉ : 258 Lương Thế Vinh, Hà Nội
Điện thoại : 0901538599
Email : ngantv.vns@gmail.com
Lĩnh vực:Công chức, viên chức
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : chế độ thôi việc đối với người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp do nhà nước nắm dưới 50% vốn
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Kính gửi: Tư pháp Tôi được Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (doanh nghiệp 100% vốn nhà nước) cử làm đại diện quản lý vốn và giữ chức danh Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Citygas Miền Bắc (công ty do Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy nắm giữ dưới 50% vốn). Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy thực hiện thoái vốn tại Công ty TNHH Citygas Miền Bắc. Mặt khác, theo giấy phép đầu tư, Công ty TNHH Citygas Miền Bắc thực hiện giải thể từ cuối tháng 9/2020. Vậy tôi có một số thắc mắc, kính đề nghị Bộ Nội vụ hướng dẫn như sau: 1. Tôi xin thôi việc và thôi làm người đại diện của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy tại Công ty Citygas Miền Bắc theo diện sắp xếp lại tổ chức có đúng không? 2. Tôi có được hưởng chế độ trợ cấp thôi việc quy định tại điều 5, điều 6 Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ không? (nếu không, tôi được hưởng chế độ thôi việc như thế nào, theo quy định nào)? 3. Đơn vị nào (Công ty TNHH Citygas Miền Bắc hay Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy) chi trả? 4. Theo tôi được biết, năm 2015, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã tham mưu để Chính phủ ban hành Nghị định 106/2015/NĐ-CP về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. Tuy nhiên, theo tôi biết, hiện nay việc quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ vẫn chưa có văn bản nào của Chính phủ quy định. Vậy việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người đại diện quản lý vốn tại các doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thực hiện theo quy định nào của pháp luật? Đề nghị Chính phủ, các bộ có liên quan có văn bản hướng dẫn để doanh nghiệp có căn cứ thực hiện, đảm bảo quyền lợi, công bằng cho cán bộ được cử làm đại diện tại các doanh nghiệp. Trân trọng!

Ngày phản ánh: 03/10/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 30/10/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông Tạ Văn Ngân, Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: - Việc Ông/Bà xin thôi việc và thôi làm người đại điện của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy tại Công ty Citygas Miền Bắc là thuộc thẩm quyền của ông và Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy. - Theo Điều 4 Luật Cán bộ - Công chức và pháp luật hiện hành thì ông/bà không phải là cán bộ, công chức do đó ông/bà không thuộc đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp thôi việc được quy định tại Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và nghỉ hưu đối với công chức. - Bộ Nội vụ đang trình Chính phủ về dự thảo Nghị định quản lý người giữ chức vụ, chức danh, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp tại thông báo số 354/TB-VPCP ngày 07/10/2020 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình. Vụ Công chức - Viên chức thông tin để Ông/Bà được biết. Xin trân trọng cảm ơn.

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn