Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 5, Ngày 5 tháng 8 năm 2021


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 67
Họ và tên: Lê anh vũ
Địa chỉ : phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ea Kar
Điện thoại : 0905176736
Email : anhvutckh@gmail.com
Lĩnh vực:Tiền lương
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Chế độ phụ cấp chức vụ lảnh đạo
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Xin hỏi quý Bộ: Ở huyện EaKar nơi tôi đang công tác có trường hợp 01 đồng chí lảnh đạo là Ủy viên ban thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch HĐND huyện hưởng phụ cấp chức vụ là 0.6, nay có quyết định của Huyện ủy luân chuyển xuống làm Bí thư thị trấn, Nay phụ cấp chức vụ của đồng chí đó được hưởng theo mức 0.6 UV ban TV hay 0,3 Bí thư thị trấn. Để có cơ sở cho đơn vị địa phương chi trả phụ cấp chức vụ đúng theo quy định kinh mong quý bộ giải đáp, xin cảm ơn

Ngày phản ánh: 07/10/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 04/11/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông Lê Anh Vũ, Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: 1. Chính sách đối với cán bộ luân chuyển được thực hiện theo Quy định số 98-QĐ/TW ngày 07 tháng 10 năm 2017 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ; phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ luân chuyển thực hiện theo điểm b Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Điểm a Khoản 2 Mục II Thông tư số 02/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức. 2. Vấn đề ông/bà Lê Anh Vũ hỏi thuộc thẩm quyền của Tỉnh Đắk Lắk. Vì vậy, đề nghị ông/bà có văn bản gửi cơ quan quản lý viên chức nơi ông/bà công tác để được trả lời việc thực hiện theo hướng dẫn tại các văn bản nêu trên.

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn