Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 5, Ngày 5 tháng 8 năm 2021


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 48
Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Ninh
Địa chỉ : Phan Thiết , Bình Thuận
Điện thoại : 037883292
Email : 91haininh@gmail.com
Lĩnh vực:Công chức, viên chức
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Chế độ phụ cấp công vụ cho công chức tuyển dụng vị trí công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính nhà nước
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Kính gửi : Bộ Nội vụ Theo Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ quy định, đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp công vụ, gồm : a) Cán bộ theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Luật cán bộ, công chức b) Công chức theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật cán bộ, công chức và các Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 12 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức không bao gồm công chức quy định tại Điều 11 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP c) Cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật cán bộ, công chức và Điều 3 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã d) Người làm việc theo hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính nhà nước quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội áp dụng quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP không bao gồm người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Ngày 27 tháng 4 năm 2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định 950/QĐ-UBND "Về việc ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức nhà nước năm 2020", trong đó có nhu cầu tuyển dụng 12 vị trí công nghệ thông tin làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước nhưng không nói rõ vị trí làm việc này không thuộc đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp công vụ. Tháng 7 năm 2020, UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức thi tuyển công chức theo quy định. Tháng 8/2020, Sở Nội vụ ra các Quyết định về việc tuyển dụng vị trí công nghệ thông tin và xếp vào bảng lương công chức A1. Nhưng các công chức trúng tuyển vị trí công nghệ thông tin đợt này lại không được hưởng phụ cấp công vụ 25% với lý do: Theo Quyết định 3373/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân bổ biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2020 thì vị trí việc làm Quản trị mạng tại các cơ quan hành chính nhà nước được UBND tỉnh bố trí từ nguồn biên chế sự nghiệp khác, không phải là công chức hành chính. Với nhu cầu áp dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước hiện nay ngày càng lớn, công việc của vị trí công nghệ thông tin càng đòi hỏi cao nhưng công chức thi tuyển vào làm việc tại vị trí này lại không được xếp vào công chức hành chính và không được hưởng phụ cấp công vụ 25% tại Bình Thuận có đúng với quy định không? Rất mong Bộ Nội vụ sớm giải đáp vấn đề này.

Ngày phản ánh: 07/10/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 04/11/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Bà Nguyễn Thị Hải Ninh, Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Đối tượng được áp dụng hưởng chế độ phụ cấp công vụ được quy định tại Điều 2 Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/04/2012 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ. Do vậy, các trường hợp không thuộc đối tượng áp dụng tại quy định nêu trên sẽ không được hưởng chế độ phụ cấp công vụ. Vụ Công chức - Viên chức thông tin để Ông được biết. Xin trân trọng cảm ơn.

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn