Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 5, Ngày 3 tháng 12 năm 2020


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 62
Họ và tên: Nguyễn Mạnh Trí
Địa chỉ : 170 Trần Quang Diệu, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định
Điện thoại : 0787767459
Email : manhtriksxd@gmail.com
Lĩnh vực:Tiền lương
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Xếp bậc lương công chức hết thời gian tập sự
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Kính gửi Bộ Nội Vụ, Tôi là công chức đã hoàn thành thời gian tập sự 01 năm. Trong thời gian tập sự, Tôi được hưởng 85% bậc 2/9 (2.67) theo Quyết định của Cơ quan tôi ban hành với trình độ thạc sỹ. (có báo cáo Sở Nội Vụ về vấn đề này) Sau khi hoàn thành tập sự, cơ quan Tôi có làm công văn đề nghị bổ nhiệm ngạch, xếp bậc lương cho Tôi với ngạch chuyên viên (mã số ngạch 01.003), xếp lương bậc 2/9, hệ số lương 2.67. Tuy nhiên, Sở Nội Vụ lại ban hành quyết định xếp bậc lương cho Tôi với ngạch chuyên viên (mã số ngạch 01.003), xếp lương bậc 1/9, hệ số lương 2.34 với lý do yêu cầu tuyển dụng vị trí tôi là Đại học. (trong kỳ thi tuyển dụng công chức) Theo Điều 22, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ - Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. “Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì được hưởng 85% mức lương bậc 2 của ngạch tuyển dụng…..Theo Điều 23, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ - Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức,“Khi hết thời gian tập sự, người tập sự phải báo cáo kết quả tập sự bằng văn bản người hướng dẫn tập sự phải nhận xét, đánh giá kết quả tập sự đối với người tập sự bằng văn bản, gửi cơ quan sử dụng công chức. Người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức và kết quả công việc của người tập sự. Trường hợp người tập sự đạt yêu cầu của ngạch công chức đang tập sự thì có văn bản đề nghị cơ quan quản lý công chức ra quyết định bổ nhiệm và xếp lương cho công chức được tuyển dụng”. Tôi với trình độ thạc sỹ đáp ứng phù hợp với yêu cầu tuyển dụng (vị trí tuyển dụng của tôi là Đại học Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp tôi là Thạc sỹ xây dựng Dân dụng và Công Nghiệp), cùng với đó Cơ quan Tôi cũng đã có công văn đề nghị xếp lương bậc 2/9, hệ số lương 2.67. Kính thưa Bộ Nội Vụ, Tôi có đủ điều kiện để được xếp lương bậc 2/9, hệ số lương 2.67?

Ngày phản ánh: 09/10/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 06/11/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông Nguyễn Mạnh Trí, Vụ Tiền lương - Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Việc tuyển dụng công chức được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, trường hợp được tuyển dụng qua thi tuyển vào ngạch công chức tại cơ quan hành chính nhà nước, có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì khi hết thời gian tập sự được xem xét bổ nhiệm và xếp lương vào bậc 2 của ngạch tuyển dụng. Vấn đề ông/bà Nguyễn Mạnh Trí hỏi thuộc thẩm quyền của tỉnh Bình Định. Vì vậy, đề nghị ông/bà có văn bản gửi cơ quan quản lý công chức nơi ông/bà công tác để được trả lời việc thực hiện theo hướng dẫn tại các văn bản nêu trên. Vụ Tiền lương - Bộ Nội vụ thông tin để Ông được biết. Trân trọng cảm ơn!

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn