Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 1, Ngày 17 tháng 1 năm 2021


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 62
Họ và tên: Nguyễn Thanh Vinh
Địa chỉ : Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
Điện thoại : 0907473567
Email : thanhvinh@ninhthuan.gov.vn
Lĩnh vực:Thi đua - Khen thưởng
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Khen thưởng khi công nhận Danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Kính gửi: Bộ Nội vụ. Thực hiện Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa ” “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” (gọi chung là Khu dân cư văn hóa). Hiện nay, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận chưa thực hiện thưởng tiền kèm theo khi công nhận danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm do vẫn còn vướng mắc giữa Bằng chứng nhận theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP và Giấy công nhận theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP. Để có sự thống nhất ý kiến trong tổ chức thực hiện, Tôi xin hỏi Bộ Nội vụ quan tâm trả lời 02 nội dung liên quan đến công tác khen thưởng như sau: 1. Khi Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định tặng danh hiệu và cấp "Giấy công nhận" Khu dân cư văn hóa hàng năm theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP có được hưởng tiền thưởng 1,5 lần mức lương cơ sở theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 69 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP không (quy định này khi tặng Bằng Chứng nhận Khu dân cư văn hóa)? Nếu đã được hưởng tiền thưởng nêu trên thì các Khu dân cư này có được tiếp tục khen thưởng đạt danh hiệu 5 năm liên tục không ? 2. Hàng năm không được hưởng tiền thưởng theo khoản 1 (1,5 lần mức lương cơ sở) mà chỉ được Chủ tịch UBND huyện xem xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa trong năm 5 liên tục và kèm theo mức tiền thưởng 0,6 lần mức lương cơ sở theo Luật Thi đua, Khen thưởng có đúng theo quy định không ? Kính đề nghị Bộ Nội vụ quan tâm hướng dẫn. Trân trọng cảm ơn!

Ngày phản ánh: 12/10/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 13/11/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông Nguyễn Thanh Vinh, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương có ý kiến như sau: Tập thể được tặng danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” hàng năm theo Nghị định số 122/2018/ND-CP của Chính phủ được tặng Bằng chứng nhận và được thưởng 1,5 lần mức lương cơ sở theo quy định tại Điểm C Khoản 2 Điều 69 Nghị định số 91/2017/ND-CP của Chính phủ. Trường hợp có đủ 05 năm liên tục đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” thì được xem xét tặng thưởng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện theo quy định tại Nghị định số 122/2018/ND-CP. Điểm d Khoản 2 Điều 66 Nghị định số 93/2017/ND-CP quy định: “Trong cùng thời điểm, một đối tượng vừa đạt danh hiệu thi đua vừa đạt hình thức khen thưởng thì được nhận tiền thưởng của danh hiệu thi đua và của hình thức khen thưởng”. Căn cứ quy định trên, trong cùng một năm tập thể được tặng danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” và được tặng Giấy khen đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” 05 năm liên tục thì được nhận tiền thưởng của danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” và tiền thưởng của Giấy khen. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thông tin để Ông được biết. Trân trọng cảm ơn!

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn