Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 1, Ngày 17 tháng 1 năm 2021


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 98
Họ và tên: Vũ Thị Xuân Lộc
Địa chỉ : Phan Thiết, Bình Thuận
Điện thoại : 0983103822
Email : xuanlocvu103@gmail.com
Lĩnh vực:Chính quyền địa phương
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Chế độ nghỉ chờ hưu theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 26/2015/NĐ-CP thì: “Cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm còn dưới 2 năm (24 tháng) công tác sẽ đến tuổi nghỉ hưu theo quy định, nếu không bố trí được vị trí công tác phù hợp và không có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi thì được nghỉ công tác chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu”. Thực tế tại địa phương có trường hợp cán bộ nữ là Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã, không đủ tuổi tái cử theo quy định (sinh ngày 20/6/1967), còn dưới 2 năm (24 tháng) công tác sẽ đến tuổi nghỉ hưu theo quy định, tuy nhiên, trường hợp trên không đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi (thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm). Vậy, trường hợp trên có thuộc đối tượng và đủ điều kiện để nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 26/2015/NĐ-CP không?

Ngày phản ánh: 12/10/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 13/11/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Bà Vũ Thị Xuân Lộc, Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Theo Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 20/12/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ thôi tái cử cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp thì cán bộ có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm trở lên và cán bộ nữ cấp xã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm trở lên theo quy định hiện hành của Luật Bảo hiểm xã hội; thời gian công tác tính đến ngày Đại hội Đảng bộ các cấp, bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp hoặc Đại hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội mà còn dưới 30 tháng thì đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định; nếu đáp ứng các điều kiện khác theo Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thì được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội. Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ thông tin để Bà được biết. Trân trọng cảm ơn!

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn