Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 1, Ngày 17 tháng 1 năm 2021


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 1522
Họ và tên: Trần Quốc Đạt
Địa chỉ : Cần Thơ
Điện thoại : 0909109169
Email : tqdat@cantho.gov.vn
Lĩnh vực:Công chức, viên chức
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Xác định tổ chức cấu thành và đơn vị cấu thành
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Kính gửi Quý cơ quan! - Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP, tại Bước 4 về thành phần lấy ý kiến bổ nhiệm có nội dung "tổ chức cấu thành" - Theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP, tại trình tự, thủ tục đánh giá có nội dung "đơn vị cấi thành" Như vậy, nội dung "tổ chức cấu thành" và "đơn vị cấu thành" ở 2 văn bản nêu trên có giống nhau không? Ví dụ: Phòng thuộc Sở có được xem là đơn vị cấu thành hay là bộ phận chuyên môn? Xin trân trọng cám ơn!

Ngày phản ánh: 23/10/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 20/11/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông Trần Quốc Đạt, Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và Nghị định số 90/2020/NĐ-CP thì cụm từ "tổ chức cấu thành" hoặc "đơn vị cấu thành" đều được sử dụng trong trường hợp một cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo quy định của cấp có thẩm quyền. Về trường hợp Ông hỏi về Phòng thuộc Sở thì được xác định là “đơn vị cấu thành” theo quy định tại Nghị định số 90/2020/NĐ-CP (Nghị định số 115/2020/NĐ-CP về viên chức nên không áp dụng đối với Phòng thuộc Sở). Vụ Công chức - Viên chức thông tin để Ông/Bà được biết. Xin trân trọng cảm ơn.

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn