Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 1, Ngày 17 tháng 1 năm 2021


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 514
Họ và tên: Lê Thanh Phong
Địa chỉ : Trường Tiểu học
Điện thoại : 0353777288
Email : lenguyen8285@gmail.com
Lĩnh vực:Văn phòng
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ"
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Căn cứ Quyết định số 912/QĐ-BNV ngày 16 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ". Đính kèm theo Quyết định này là Danh sách ở tỉnh An Giang có 74 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ". Đến nay, chúng tôi vẫn chưa được tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ" theo Quyết định của Bộ Nội vụ. Rất mong Bộ Nội vụ trả lời cho tôi được biết đến thời điểm này hơn 1 năm rồi mà vẫn chưa được tăng? Trân trọng!

Ngày phản ánh: 26/10/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 04/12/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông Lê Thanh Phong, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước - Bộ Nội vụ đã tiến hành bàn giao cho Chi cục Văn thư, Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ tỉnh An Giang toàn bộ 74 Kỷ niệm chương (phôi và cuống) kèm theo Quyết định số 912/QĐ-BNV ngày 16/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19, nên việc tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ" trên địa bàn tỉnh An Giang đến nay chưa được thực hiện. Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh An Giang đã tham mưu Sở Nội vụ trình Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang để kết hợp trao tặng tại Hội nghị tổng kết Luật Lưu trữ giai đoạn 2012 - 2019, dự kiến vào ngày 18/12/2020. Bộ Nội vụ thông tin để Ông được biết. Trân trọng cảm ơn!

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn