Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 1, Ngày 17 tháng 1 năm 2021


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 18
Họ và tên: Phạm Lê Phương
Địa chỉ : 481, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại : 0932738256
Email : phamlephuong0610@gmail.com
Lĩnh vực:Tiền lương
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Chế độ phụ cấp khu vực
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Thông tư số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05 tháng 01 năm 2005 quy định: "Trường hợp đi công tác, đi học, điều trị, điều dưỡng có thời hạn từ một tháng trở lên thì hưởng phụ cấp khu vực theo mức quy định ở nơi công tác, học tập, điều trị, điều dưỡng kể từ ngày đến nơi mới nếu nơi mới đến không có phụ cấp khu vực thì thôi hưởng phụ cấp khu vực ở nơi trước khi đi". Vậy trong trường hợp cán bộ được cử đi công tác với thời gian 2 tháng tại các khu vực nhiều xã với điều kiện khó khăn (hệ số phụ cấp khu vực bình quân 0.3) nhưng không ở một xã cố định quá 1 tháng liệu có được tính phụ cấp khu vực hay không? Trân trọng cảm ơna!

Ngày phản ánh: 06/11/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 04/12/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Bà Phạm Lê Phương, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Tại Khoản 3 Mục II Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXHBTC-UBDT ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực đã quy định cách tính trả phụ cấp khu vực. Vấn đề ông/bà Phạm Lê Phương hỏi nêu trên thuộc thẩm quyền của thành phố Hà Nội. Vì vậy, đề nghị ông/bà có văn bản gửi cơ quản quản lý công chức, viên chức nới ông/bà công tác để được trả lời việc thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản nêu trên. Bộ Nội vụ thông tin để Bà được biết. Trân trọng cảm ơn!

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn