Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 1, Ngày 17 tháng 1 năm 2021


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 33
Họ và tên: Hoàng Thị Quỳnh Trang
Địa chỉ : số 609 trương định, quận Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại : 0904589128
Email : trangsmall2004ht@gmail.com
Lĩnh vực:Văn thư Lưu trữ
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : hỏi về nghị định 30/2020/NĐ-CP
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Liên quan tới Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư, lưu trữ, tôi xin được hỏi như sau: - Nghị định số 30/2020/NĐ-CP được ban hành nhằm thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP và Nghị định số 09/2010/NĐ-CP - Tuy nhiên, đối tượng áp dụng của Nghị định 30/2020/NĐ-CP chỉ là " 1. Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức nhà nước và doanh nghiệp nhà nước (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức). 2. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp căn cứ quy định của Nghị định này và các quy định của Đảng, của pháp luật có liên quan để áp dụng cho phù hợp. " - Trong khi đó Nghị định 110/2004/NĐ-CP và Nghị định 09/2010/NĐ-CP thì ngoài các đối tượng nêu trên, còn bao gồm cả tổ chức kinh tế. Câu hỏi: vậy hiện nay Tổ chức kinh tế thì áp dụng quy định về văn thư, lưu trữ theo quy định nào? Vì hiện nay Tổ chức kinh tế cũng phát sinh rất nhiều hoạt động, giao dịch với đối tác, khách hàng và cũng sẽ cần xác định các hình thức bản gốc, bản sao, bản chính, giá trị pháp lý của các loại hình văn bản này để đảm bảo hiệu lực pháp lý của giao dịch. Xin cảm ơn Quý Cơ quan.

Ngày phản ánh: 06/11/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 04/12/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Bà Hoàng Thị Quỳnh Trang, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Điều 2 Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 của Chính phủ quy định về công tác văn thư không xác định các tổ chức kinh tế là đối tượng bắt buộc áp dụng. Tuy nhiên, trong quá trình giao dịch với các đối tác, khách hàng là các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các tổ chức kinh tế có thể căn cứ các nội dung của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan để áp dụng cho phù hợp. Bộ Nội vụ thông tin để Bà được biết. Trân trọng cảm ơn!

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn