Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 1, Ngày 17 tháng 1 năm 2021


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 101
Họ và tên: Trương Thị Hiếu Nghĩa
Địa chỉ : Tây Ninh
Điện thoại : 0988929218
Email : ms.hieunghia@gmail.com
Lĩnh vực:Tiền lương
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Gửi Bộ Nội vụ - Xem xét việc xếp lương đối với công chức tuyển dụng đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tôi là Trương Thị Hiếu Nghĩa - hiện đang công tác tại Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tây Ninh. Tôi trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức và bắt đầu công tác tại Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tây Ninh từ tháng 12/2017. Tuy nhiên, trước khi được tuyển dụng, tôi từng là công chức, công tác được 1 năm 9 tháng (trong biên chế công chức), sau đó tôi nghỉ việc vì lý do cá nhân. Thời gian nghỉ là 9 tháng. Sau đó tôi quay lại thi công chức và trúng tuyển vào tháng 12/2017. Tôi muốn được hỏi, thời gian 1 năm 9 tháng tôi từng là công chức trên có được cộng dồn để tính thời gian nâng bậc lương khi tôi quay trở lại là công chức lần 2 ? Cụ thể, thời gian công tác của tôi như sau: - Từ tháng 11/2013 - 5/2015: công chức dự nguồn Ban Tổ chức Huyện ủy Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. - Từ tháng 6/2015 - 2/2017: công chức giữ ngạch chuyên viên, loại C, mã ngạch: 01.003 hệ số lương: 2,34 tại Ban Tổ chức Huyện ủy Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh (được miễn chế độ tập sự do có thời gian dự nguồn công chức) - Từ tháng 3/2017 - 11/2017: nghỉ việc vì lý do cá nhân. - Từ ngày 04/12/2017 đến nay: trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức, công tác tại Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tây Ninh (Được xét miễn tập sự vì có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước đó và làm đúng ngành nghề, công việc trước kia tôi từng đảm nhận tại Ban Tổ chức Huyện ủy Tân Biên). Giữ ngạch chuyên viên, loại C, mã ngạch: 01.003 hệ số lương: 2,34 được hưởng kể từ ngày 04/12/2017 thời gian nâng bậc lương lần sau từ ngày 04/12/2017. * Tại khoản 2 Điều 19 Nghị định 24/2010/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức quy định như sau: “2. Trường hợp người được tuyển dụng vào công chức theo quy định tại Nghị định này, đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính để làm căn cứ xếp ngạch, bậc lương phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng, thời gian công tác có đóng bảo hiểm bắt buộc đứt quãng thì được cộng dồn.”. Vậy, kính mong Bộ Nội vụ xem xét hướng dẫn,thời gian công tác từ tháng 11/2013-2/2017 (trong đó từ tháng 6/2015 - 2/2017 (1 năm 9 tháng) là công chức loại C) công tác tại Ban Tổ chức Huyện ủy Tân Biên theo đúng chuyên môn, nghiệp vụ, phù hợp trong công việc đã đảm nhận trước khi được tuyển dụng có được tính cộng dồn để xếp hệ số lương tại thời điểm tuyển dụng của tôi vào tháng 12/2017 vào Sở Nông nghiệp và PTNT? Có được cộng dồn, để tính thời gian nâng bậc lương khi trúng tuyển công chức lần 2 ? - Đồng thời hướng dẫn cách tính xếp hệ số lương tại thời điểm tuyển dụng cụ thể như thế nào? Xin lưu ý: Khi nghỉ việc, thôi biên chế công chức lần 1 vào tháng 3/2017, tôi hoàn toàn chưa hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần. Theo quyết định cho thôi việc vào thời điểm đó, tôi chỉ nhận trợ cấp thôi việc. Kính mong quý cơ quan xem xét.

Ngày phản ánh: 14/11/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 15/12/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông/Bà Trương Thị Hiếu Nghĩa, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: 1. Trường hợp ông/bà Trương Thị Hiếu Nghĩa được tuyển dụng qua thi vào làm công chức tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh từ tháng 12 năm 2017 nên việc xếp lương đối với người được tuyển dụng đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. 2. Vấn đề ông/bà Trương Thị Hiếu Nghĩa hỏi thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh. Vì vậy, đề nghị ông/bà có văn bản gửi cơ quan quản lý công chức nơi ông/bà công tác để được trả lời việc thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản nêu trên.

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn