Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 1, Ngày 17 tháng 1 năm 2021


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 270
Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Yến
Địa chỉ : Vĩnh Phúc
Điện thoại : 0988622196
Email : minhyenvp@gmail.com
Lĩnh vực:Tiền lương
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Trợ cấp thôi việc cho viên chức
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tôi xin được hỏi: Viên chức khi thôi việc được hưởng trợ cấp thôi việc thì thời gian tính hưởng trợ cấp thôi việc từ 31/12/2008 trở về trước có lẻ tháng thì có được làm tròn hay không? Ví dụ: Tuyển dụng tháng 03/2003, đến tháng 12/2020 xin thôi việc. Vậy thời gian tính hưởng trợ cấp thôi việc là 5 năm 10 tháng có được làm tròn thành 6 năm hay không hay chỉ được tính là 5 năm và hưởng 2,5 tháng tiền lương

Ngày phản ánh: 18/11/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 16/12/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Bà Nguyễn Thị Hải Yến, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Việc tính trợ cấp thôi việc đối với thời gian công tác của viên chức từ ngày 31 tháng 12 năm 2008 trở về trước được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Vì vậy, đề nghị bà Nguyễn Thị Hải Yến căn cứ quy định trên để tính trợ cấp thôi việc đối với viên chức. Bộ Nội vụ thông tin để Bà được biết. Trân trọng cảm ơn!

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn