Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 1, Ngày 17 tháng 1 năm 2021


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 623
Họ và tên: Trần Lê
Địa chỉ : 11/6A Trần Bình Trọng, Ninh Kiều, Cần Thơ
Điện thoại : 0983887729
Email : tranle@cantho.gov.vn
Lĩnh vực:Thi đua - Khen thưởng
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Tiêu chuẩn xét chiến sĩ thi đua cơ sở
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Theo điểm b, khoản 3 Điều 9 của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP về Chiến sĩ thi đua cơ sở: "Có sáng kiến để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đơn vị công nhận". Theo nội dung trên, để xét Chiến sĩ thi đua cơ sở thì chỉ cần 1 trong 2 yêu cầu (do có từ hoặc): sáng kiến hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đơn vị công nhận (vì trước "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ..." là dấu phẩy nên được hiểu "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ..." là nội dung đi chung với cả mệnh đề phía sau từ hoặc). Xin Quý Bộ có ý kiến hướng dẫn. Xin cảm ơn

Ngày phản ánh: 22/11/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 18/12/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông/Bà Trần Lê, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP quy định: Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét tặng hàng năm cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau: a) Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến”; b) Có sáng kiến để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đơn vị công nhận. Theo quy định trên, cá nhân được xét danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở ” ngoài tiêu chuẩn đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến” thì đối với cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải có sáng kiến hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học. Cụm từ “hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đơn vị công nhận” chỉ áp dụng đối với cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân. Bộ Nội vụ thông tin để Ông/Bà được biết. Trân trọng cảm ơn!

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn