Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 1, Ngày 17 tháng 1 năm 2021


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 751
Họ và tên: Lê thị Kim Hương
Địa chỉ : khu phố 1 thị trấn Giồng Trôm
Điện thoại : 0911160878
Email : vanphong07071903@yahoo.com.vn
Lĩnh vực:Tiền lương
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : xếp lương khi thay đổi công việc (có tham gia đóng bảo hiểm bắc buộc)
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tôi đã gởi phản ánh của mình đến Vụ công chức, viên chức với mã số phản ánh là 02.080840 về vấn đề xếp lương khi thay đổi công việc (có tham gia đóng bảo hiểm bắc buộc theo thang bàng lương được qui định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương các công ty Nhà nước và đã chuyển xếp lương mới khi nghị định 205 hết hiệu lực theo chủ trương của Chính Phủ). Nhưng đến nay vẫn chưa nhận phản hồi từ quý Vụ. Trước đây tôi đã từng phản ánh vấn đề của mình đến Vụ Tiền lương và được Vụ trả lời là:"Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương, trong đó tại khoản 1 Điều 7 Nghị định này quy định: “Căn cứ vào tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, doanh nghiệp xây dựng và quyết định thang lương, bảng lương đối với lao động quản lý, lao động chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ công nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh, phục vụ” do vậy trường hợp của tôi không xếp lương theo bảng lương do Chính phủ quy định mà xếp lương theo bảng lương do công ty ban hành nên không áp dụng Khoản 10 Mục III Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của nhà nước. Nhưng tôi vẫn chưa thông suốt về vấn đề này vì 02 lý do như sau: Thứ nhất, nhóm đối tượng là : "lao động quản lý, lao động chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ" được qui định tại khoản 9 Mục III Thông tư số 79/2005/TT-BNV cũng do doanh nghiệp xây dựng và quyết định thang lương, bảng lương nhưng lại được chấp nhận để chuyển xếp lương khi thay đổi công tác còn trường hợp của tôi thì không? Và cuối cùng khi chuyển sang lương mới do doanh nghiệp xây dựng và quyết định theo Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ thì không được xem là bảng lương do Chính phủ quy định. Vậy thời gian tôi đóng BHXH bắt buộc theo thang bảng lương được qui định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương các công ty Nhà nước có được xem xét để chuyển xếp lương không? Vì những thắc mắc vẫn chưa thông suốt nên đã kiến nghị đến Vụ Công chức, viên chức từ ngày 05/9/2020 nhưng đến nay vẫn chưa nhận được sự giải đáp từ quý Vụ. Tôi thật sự rất mong nhận được sự giải đáp từ quý Vụ và cũng mong Vụ thông cảm cho sự phiền hà của tôi. Tôi thành thật biết ơn. Trân trọng kính chào

Ngày phản ánh: 23/11/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 21/12/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Bà Lê thị Kim Hương, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: 1. Nội dung ông/bà Lê thị Kim Hương gửi ngày 17/04/2020 và ngày 29/05/2020 đã được Bộ Nội vụ trả lời và đăng tải công khai trên hệ thống PAKN của Bộ Nội vụ. kiến nghị đã được 2. Vấn đề ông/bà Lê thị Kim Hương hỏi thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre. Vì vậy, đề nghị ông/bà có văn bản gửi cơ quan quản lý viên chức nơi ông/bà công tác để được xem xét trả lời theo thẩm quyền. Bộ Nội vụ thông tin để Bà được biết. Trân trọng cảm ơn!

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn