Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/08/2018

   Thứ 1, Ngày 17 tháng 1 năm 2021


Trang chủ

Phản ánh, kiến nghị
của người dân, doanh nghiệp


Hỏi đáp


Trả lời kiến nghị của cử tri


Hướng dẫn sử dụng
THÔNG TIN CHUNG
Số lượt xem : 40
Họ và tên: Hoàng Đức Tân
Địa chỉ : TP Pleiku, Gia Lai
Điện thoại : 0919398684
Email : hoangtan.010884@gmail.com
Lĩnh vực:Tiền lương
Nơi phản ánh, kiến nghị :
Phản ánh, kiến nghị về việc  : Cách tính thời gian kéo dài thời gian nâng bậc lương đối với công chức khi bị kỷ luật cảnh cáo và xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ trong năm (do bị kỷ luật trong năm)
NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Công chức A chuyên viên (mã ngạch 01.003), đang hưởng bậc lương bậc 4, hệ số 3,33 từ ngày 01/01/2017. Năm 2017, 2018 không bị kỷ luật và xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đến năm 2019 Công chức A bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo (do tham mưu sai nội dung A) và được xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ do bị kỷ luật (vì lý do tham mưu sai nọi dung A). Tôi xin hỏi: Thời gian tính kéo dài nâng bậc lương của công chức A là 12 tháng (cộng dồn thời gian kéo dài do vừa bị kỷ luật vừa không hoàn thành nhiệm) hay 6 tháng (thời gian bị kéo dài nhiều nhất, trường hợp này thời gian kéo dài bắng nhau 6 tháng).

Ngày phản ánh: 25/11/2020 Người tiếp nhận: Ngày hẹn trả lời: 31/12/2020
TRẢ LỜI PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Ông Hoàng Đức Tân, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: Điểm đ Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã quy định: “Trường hợp vừa không hoàn thành nhiệm vụ được giao vừa bị kỷ luật thì thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên là tổng các thời gian bị kéo dài quy định tại các Điểm a, b và c Khoản này”. Tuy nhiên, đối với trường hợp trong một năm bị kỷ luật và bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ do cùng một hành vi thì chỉ áp dụng thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên nhiều nhất của hình thức bị kỷ luật hoặc bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ. Việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. Vì vậy, đề nghị ông liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Gia Lai để được giải đáp Bộ Nội vụ thông tin để Ông được biết. Trân trọng cảm ơn!

BỘ NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 8 Tôn Thất Thuyết - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-024)62821018
Email: phananh@moha.gov.vn